Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
12+ 12+
yn de binnenste sel
it donkerste hok
fuotten yn it blok
klonk in liet sa fier
dat sels de grûn meidie
doarren iepen fleagen
ik wie wol wat wend
graafde net sa djip
dat ik pine fielde en tocht
oan wa’t der by my fêst sieten
mar no wie ik bang,
myn dagen as bewaker wienen teld
hoe grut myn ferbazing
dat elts op syn post siet, elts yn syn sel
mei seare polsen, seare enkels
honger yn ‘e hals
mar sa kalm as in pûn moal
it slot yn my
dat my beskerme  tsjin dwerse gefangenen
dat my feilich stelde by de bestjoerders
it wie fuort, mar it wie goed
sjonge yn it tsjuster
it hat my feroareAntsje van Schepen
terug
 
 
 
 
Kerkdienst

10 december Viering Heilig Avondmaal
09:00 uur Jacobitsjerke
Voorganger:  Ds. M. Dijkstra
Organist: Anne Aardema
10:15: Thomastsjerke
Voorganger: Ds. M. Dijkstra
Organist: Anne Aardema

Ook te volgen via:
Kerkdienstgemist 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in de toren van de Jacobikerk!
Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.