Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
kerkblad kerkblad
Nog even en het is Pasen, ook wel het belangrijkste Christelijke feest genoemd. Persoonlijk heb ik wat moeite met het woord “feest”. De periode voorafgaand aan Pasen is niet, zoals met Kerst waarin we tijdens de Adventsweken “in blijde verwachting zijn” van wat gaat komen. Integendeel. De Veertigdagentijd tijd, voorafgaand aan Pasen, is een periode van matiging en bezinning. Veertig dagen, mijn gedachten gaan dan al snel naar de tocht door de woestijn. Vlucht uit gevangenschap naar een betere toekomst. Maar hoe zal het zijn onderweg. Is er voldoende eten en drinken? Matigen kan maar zal, dat wat er is aan eten en drinken eerlijk worden verdeeld? Als je niet mee kunt komen zul je dan geholpen worden? Wat staat je te wachten als je bij de grens van het beloofde land bent aangekomen? Loop je tegen een hek of misschien wel een muur aan? En als je de grens over mag, ben je dan welkom of wordt het geluk je niet gegund. Hoe langer de tocht, de bezinning, duurt hoe verder het feest van de bevrijding naar de achtergrond verdwijnt.
 
En dan is het Palmzondag: De feestelijke intocht. Jezus komt op zijn ezeltje Jeruzalem binnen. Het volk roept: “Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, Hosanna in de hemel!”
Als een waardige intocht van een koning. Maar dat blijft niet zo. De sfeer slaat om. Wanneer je op maandag, dinsdag en woensdag even uit de hectiek van het dagelijks leven stapt voel je tijdens de Vespers het naderend onheil aankomen.
 
En dan is het Witte Donderdag. We nemen van het gebroken brood en de vergoten wijn en gedenken daarbij het gebroken lichaam en het vergoten bloed van Jezus. Viering van het Heilig Avondmaal. Viering!? Valt er dan echt iets te vieren?
 
Goede Vrijdag: We horen het verhaal van de veroordeling en kruisiging, de dood van Jezus. We horen God de mensen vragen: Waarom moest het zover komen? Waarom moest mijn zoon sterven? Het wordt stil en donker. Het licht gaat uit en we gaan in het donker naar huis. Dat is alles behalve een feest of is het toch nog niet afgelopen? De dienst op Goede Vrijdag wordt niet afgesloten. Het is nog niet klaar, er komt een nieuwe dag.
Stille Zaterdag: Het is nog donker en stil in de kerk, een beetje  ongemakkelijk maar dan klinkt:
O.....  Surrexit Christus Halleluja                              O.....  Cantate Domino Halleluja  
Christus is opgestaan                                    Zing voor de Heer
en er wordt een brandende kaars de kerk binnen gedragen-God is met ons.
We steken onze kaarsen aan de Paaskaars aan-God kan niet zonder mensen. We kunnen elkaar en de wereld om ons heen weer zien. Onze doop wordt hernieuwd en daarmee worden we opnieuw op de weg van God, de weg van het Licht gezet. Wat een licht na al die duisternis. Dat wil je niet kwijtraken en we doen ons best om de kaars brandend te houden. Met een beetje moeite lukt dat ook tijdens de dienst. Maar als we aan het eind van de dienst de wereld worden ingezonden en de buitendeur open gaat dan waait de kaars uit. Je ontkom er niet aan. Met die kaars alleen gaat het niet lukken. Er is meer nodig dan symbolen. Dat licht moeten we zelf zijn, zelf uitdragen. In navolging van de opstanding van Jezus ook zelf opstaan tegen onderdrukking, onrecht, onverschilligheid.
 
Pasen: een nieuwe lente breekt aan. Alles wat leeft, ook mensen, mogen groeien en bloeien tot het beste wat in zich is. Dat mag en moet gevierd worden.
Pasen, een feest zo anders als alle andere feesten.
 
Een goede week en fijne Paasdagen toegewenst.
Alie Kooistra
 
terug
 
 
 
 
Kerkdienst

26 juni
tentdienst in Easterein
10 uur
Voorganger: 
ds. D. Wijmenga

M.m.v. Corps Wilhelmina en gitaar

Deze dienst wordt niet opgenomen en is dus niet te volgen via de livestream
De diensten zijn ook te volgen via:
Kerkdienstgemist
 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in It Bynt of in de toren van de Jacobikerk! Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Privacyverklaring

        (klik op de afbeelding)
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.