Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
kerkblad kerkblad
Geloven is menselijk, twijfel is een geschenk van God
Dit las ik ooit in een krantenartikel over de kerk, waar een voorkeur zou bestaan over wat je zou kunnen noemen: "de zekerheid des geloofs". Van daaruit bestaat er dan weerstand tegen twijfel en onzekerheid: Twijfel mág, zo nodig, maar dan aan de rand van een niet al te lange periode. Hoe meer je hier over nadenkt hoe meer je je afvraagt: "Kan ik me daarin vinden?" Christelijk geloof is toch veeleer een levenshouding waarbij twijfel en onzekerheid eerder de kern vormen, dan de rand. Mattheüs beschrijft aan het slot van zijn evangelie dat de leerlingen, wanneer ze hun Heer zien na Pasen, juist geen duidelijkheid wordt verschaft maar dat ze twijfelen! Een aantal houdt zich op afstand. In de vertalingen zie je dat vertalers dat willen “verbeteren” en dan woordjes aan de tekst van de evangelist gaan toevoegen: sómmigen twijfelden. Of, nog “beter”: sommigen twijfelden nóg. Dus niet allemaal, gelukkig, en degenen die de euvele moed hadden om te twijfelen deden dat slechts even. Een opluchting! Maar is dat ook zo?

 
In het Romeinse Rijk werden christenen “atheïsten” genoemd, omdat ze geen beeld van God hadden. Niet in hout, niet in steen, maar ook geen beeld in hun denken. Ze wilden en konden nooit iets met zekerheid over God zeggen. Wanneer je echter geen enkel vastomlijnd beeld van God hebt, als je het voortdurend niet weet, dan was je volgens de toenmalige maatstaven: atheïst.
 
Naar mijn idee is, anders dan veel christenen denken, de scheiding tussen theïsme en atheïsme, zekerheid en twijfel, heel poreus. Sommige grote theologen uit de geschiedenis van de kerk noemen zich atheïst. En omgekeerd kennen mensen, die niets met geloof hebben, momenten in hun leven waarop er iets in hen opwelt van dankbaarheid, van gebed zelfs.
 
Het is van het allergrootste belang dat we vrede leren sluiten met beide aspecten in ons: geloof en atheïsme. Ze zitten namelijk beide in ons zelf. En als gelovigen geen vrede kunnen of durven sluiten met die ziel in hen die het zo nu en dan -of wat vaker- allemaal niet weet, dan zullen ze hun aversie daartegen projecteren op anderen. Het zou weleens kunnen zijn dat veel conflicten op geloofsgebied niet gaan over wat anderen al of niet geloven, maar over de gevoelens en emoties van gelovigen zélf, die ze echter niet onder ogen durven zien en die ze daarom eronder proberen te houden. Een kerk die ruimte leert bieden aan twijfel en onzekerheid, draagt zodoende bij aan de vrede op deze wereld. Een kerk echter, die alleen maar de ”makkelijke” (of kun je zeggen: 'de brede?) weg gaat door vast en zeker geloof aan te bevelen en doorgewinterde twijfel verdacht te maken, zal daarmee nogal uit de buurt blijven van de leerlingen van Jezus zelf, die immers twijfelden. Daar helpt geen andere vertaling tegen.
 
Eelke Malda
 
terug
 
 
 
 
Kerkdienst

26 juni
tentdienst in Easterein
10 uur
Voorganger: 
ds. D. Wijmenga

M.m.v. Corps Wilhelmina en gitaar

Deze dienst wordt niet opgenomen en is dus niet te volgen via de livestream
De diensten zijn ook te volgen via:
Kerkdienstgemist
 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in It Bynt of in de toren van de Jacobikerk! Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Privacyverklaring

        (klik op de afbeelding)
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.