Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
kerkblad kerkblad
In 1927 trouwden mijn overgrootouders. Zij kregen een trouwbijbel van de kerk: een statenvertaling. Twee verzen daaruit: 'Loof den Heere, mijne ziel, en al wat binnen in mij is, zijnen heiligen naam. Loof den Heere, mijne ziel, en vergeet geene van zijne weldaden.' (Psalm 103:1-2) Dat klinkt ouderwets, maar misschien voelde dat negentig jaar geleden nog anders aan. Toen deze vertaling gemaakt werd in de zeventiende eeuw was het gewoon om te zeggen dat een man getrouwd was met zijn wijf. Als je je partner nu zo zou aanspreken, dan ben je snel op weg naar een huwelijkscrisis.
Taal verandert, mensen veranderen. Maar de inhoud van de bijbel verandert niet.
 
Diezelfde psalmtekst klinkt in de Nieuwe Bijbelvertaling al heel anders: 'Prijs de Heer, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.' Kernwoord dat hier opvalt is 'hart'. De schrijver van deze psalm, de zanger van dit lied, wil dit vanuit het hart zingen. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Hij is zo blij om al het goede dat God hem gegeven heeft in zijn leven, dat hij niet stil kan blijven. Zijn hart loopt over van vreugde. Daarom moet hij zingen, recht vanuit zijn hart.
Nog dichter bij de gewone spreektaal van alledag ligt de tekst van de Bijbel in Gewone Taal. Daar staat: 'Ik dank de Heer, ik dank de heilige Heer vanuit het diepst van mijn hart. Ik dank hem voor alles wat hij heeft gedaan, nooit zal ik dat vergeten.' Inhoudelijk is het hetzelfde, maar de woorden zijn anders gekozen.
Welke tekst is beter? Welke doet meer recht aan wat er bedoeld wordt?
Dat verschilt. Voor de één zijn die oude vertrouwde woorden een houvast in het leven. Het is bijzonder om te weten dat woorden die onze grootouders al aanspraken ook vandaag de dag nog mensen mogen ontroeren. In de kerk gebruiken we meestal de Nieuwe Bijbelvertaling. Eerlijk, duidelijk, maar zeker niet teveel vereenvoudigd. Net zoals het Hebreeuws en Grieks vol bloemrijke beeldspraak zijn, zo mag dat ook in de vertaling terugkomen. Iemand anders daarentegen zal de tekst pas werkelijk goed ervaren in de gewone spreektaal.
 
Voor iedereen is er een Bijbel die spreekt. Er is een taalveld dat bij je past, dat bij de situatie past. Soms eerbiedig, soms fris. Als eerbiedig oubollig wordt, pak dan een andere versie. Doe dat ook als een frisse versie te platvloers aanvoelt. Daarom blijven nieuwe bijbelvertalingen altijd nodig, zelfs in het Nederlans.
Tijdens de gesprekken met de beroepingscommissie werd mij nadrukkelijk gezegd dat Wommels een Fries gebied is. Als ik hier predikant wil zijn in Wommels en Hidaard, dan moet ik open staan voor de taal: leren verstaan en zo mogelijk ook spreken. Inmiddels heb ik de eerste paar lessen van de Afûk gehad. Het Fries is nog niet de taal van mijn hart. Ik kan het nog niet spreken. Maar het verstaan gaat steeds beter. Ik vind het belangrijk dat u in gesprekken met mij kan spreken in de taal van uw hart, de taal van uw jeugd, de taal van uw leven. Alleen dat ligt dichtbij, alleen daarin komen verhalen, emoties en geloof goed tot hun recht. Als ik iets niet begrijp, dan geef ik het wel aan. Als ik iets niet snap, dan zoek ik het wel op. In mijn werkkamer staat een Frysk Wurdboek, geërfd van mijn pake. (Niet opa, maar pake, dat is hij altijd voor mij geweest.)
 
Het Pinksterverhaal laat zien dat Gods liefde in elke taal door te geven is. God wil ons aanspreken in de taal van ons hart. Zodat wij hem kunnen loven en prijzen voor al het goede dat hij voor ons doet. Zodat wij ons hart uit kunnen storten bij hem als het leven moeilijk is.
En zo wil ik afsluiten met nog eenmaal diezelfde woorden:
'Lit al wat yn my is de Heare loovje, it djipste fan myn wêzen syn hillige namme priizje. Lit al wat yn my is de Heare loovje, en net ien fan syn woldieden ferjitte.'
 
ds. Douwe Wijmenga
 
terug
 
 
 
 
Kerkdienst

26 juni
tentdienst in Easterein
10 uur
Voorganger: 
ds. D. Wijmenga

M.m.v. Corps Wilhelmina en gitaar

Deze dienst wordt niet opgenomen en is dus niet te volgen via de livestream
De diensten zijn ook te volgen via:
Kerkdienstgemist
 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in It Bynt of in de toren van de Jacobikerk! Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Privacyverklaring

        (klik op de afbeelding)
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.