Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
kerkblad kerkblad
Meditatie
 
Loof God voor de vruchten van boomgaard en land,
loof God voor de boer, op vooruitgang gebrand,
de oogst met de hulp van machines volbracht,
geduldig gedaan met verenigde kracht.
 
Loof God voor de vruchten van over de zee,
van ver nemen schepen de oogst met zich mee:
verzonden door buren, hun naam onbekend,
gegeven door God die ons allemaal kent.
 
Loof God voor de vruchten uit aarde en mijn,
ze worden bewerkt tot ze handelbaar zijn:
voor olie, voor ijzer, voor steenkool en goud,
loof God die ze geeft omdat Hij van ons houdt.
 
Loof God voor de vruchten van kennis en brein,
de drang tot ontdekken van wat er kan zijn:
voor dromen en daden en alles dat leidt
tot een wereld van hoop en van menselijkheid.
 
Loof God voor de vruchten van liefde alom,
van leiders naar volgers en ook andersom:
dat ieder geleid wordt, geduldig en goed,
naar vrijheid en dat men zal worden gevoed.
 
Dit is de tekst van lied 719 in het nieuwe liedboek. Een lied dat past bij deze tijd van het jaar: de oogsttijd, dankdag. In de Bijbel, vooral in de Psalmen, wordt God telkens weer gedankt voor al het goede dat Hij voor ons doet. Dankbaarheid voor het eten en drinken dat we hebben, voor gezondheid die ons gegeven wordt en de bescherming tegen vijanden. Dat zijn de thema's waarvoor het meest wordt gedankt.
In dit nieuwe lied komen daar nieuwe thema's bij. Er wordt gedankt voor de vooruitgang in de (landbouw)techniek. Er wordt gedankt voor de wereldwijde handel. Zonder dat globale netwerk van contacten, zou de wereld er heel anders uit zien. Dan zouden we geen bananen meer hebben, geen computers, geen auto's, enzovoort. Er wordt gedankt voor de kennis die we mogen vergaren, als individu, maar ook als samenleving. Er wordt gedankt voor democratie.
Kortom, dit lied haalt duidelijk inspiratie uit de dankbaarheid zoals die verwoord wordt in de Bijbel, maar past dat aan aan deze tijd.
 
Zo zou het in de kerk ook mogen zijn. Gemeente-zijn en het vieren van kerkdiensten staan niet los van de tijd waarin we leven. Iedere generatie gelovigen en kerkgangers haalt inspiratie uit de bijbelse woorden. We kunnen niet zonder. Maar elke generatie mag ook weer die oude woorden gebruiken in de eigen tijd. Ze telkens weer opnieuw beleven en eigen maken. Dankbaar dat God ons juist in deze tijd ons leven heeft gegeven. Het is goed dat wij nu in 2017 leven. In het 'nu' van elke dag heeft God ons onze taak gegeven.
Daarom ook is de kerk aan verandering onderhevig. Sommige veranderingen zien we met plezier tegemoet, andere veranderingen kunnen ons pijn doen.
Laten we luisteren naar wat dit nieuwe lied ons te zeggen heeft. We mogen onze dankbaarheid uiten aan God – zingend, dankend, in ons handelen. God zit niet opgesloten in de tijd van het Oude en het Nieuwe Testament. Ook vandaag de dag gaat Hij zijn onvermoede wegen met ons. Laten God daarvoor loven, elke dag weer.
 
ds. Douwe Wijmenga
 
terug
 
 
 
 
Kerkdienst

26 juni
tentdienst in Easterein
10 uur
Voorganger: 
ds. D. Wijmenga

M.m.v. Corps Wilhelmina en gitaar

Deze dienst wordt niet opgenomen en is dus niet te volgen via de livestream
De diensten zijn ook te volgen via:
Kerkdienstgemist
 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in It Bynt of in de toren van de Jacobikerk! Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Privacyverklaring

        (klik op de afbeelding)
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.