Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
meditatie meditatie
In de kerk zingen we. Het christendom is, in tegenstelling tot sommige andere religies, een zingend geloof. Met elkaar jubelen we, loven we, bidden we, klagen we, hopen we; en dat allemaal met muziek en onze stemmen.
Een tijdje geleden is het nieuwe 'Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk' officieel benoemd als zangbundel van onze PKN. Na zes jaar uitproberen weten we dat we er verder uit willen zingen. Want het is een bundel met enorm veel variatie. Iedereen is immers anders en bij iedereen en bij elk moment passen weer andere liederen. De enige opmerking die vanuit de kerk kwam, is dat de psalmen, lied 1 tot en met 150, wat duidelijker als psalm benoemd mogen worden.
Zelf ben ik erg blij met het liedboek. Het is heerlijk om oude vertrouwde liederen samen te zingen. Maar ook fantastisch is het om al bladerend nieuwe juweeltjes van liederen te ontdekken, qua tekst of muziek of allebei. Voorlopig zijn we er nog niet mee uitgezongen. Het maakt me geestdriftig, vurig.
Woorden en emoties die bij Pinksteren passen: geestdriftig en vurig. Door de Heilige Geest gedreven spraken de leerlingen vurig over Jezus Christus de gestorvene én opgestane Heer, die voor ons de weg naar Gods hemelse koninkrijk vrij heeft gemaakt. In alle talen klonk die goede boodschap.

Toen ik een jaar of acht was en net anderhalf jaar pianoles had, kregen wij eens logees uit de Verenigde Staten. Zij waren voor een of ander uitwisselingsproject in Nederland. Groot feest natuurlijk, ook al kon ik ze toen niet verstaan. Mijn beheersing van de Engelse taal reikte niet zo ver. Ondanks alle gezelligheid en opwinding van het moment, moest ik van mijn ouders toch gewoon mijn pianolessen oefenen.
Eén van de logees kwam erbij staan kijken en luisteren. Zij beduidde me dat zij mijn muziek ook wel kon spelen en begon. Tot mijn stomme verbazing kon zij dat. Hoe was het mogelijk dat zij, terwijl ze niet eens gewoon Nederlands kon spreken, toch mijn 'Nederlandse' bladmuziek kon spelen?
Inmiddels ken ik het geheim: bladmuziek is internationaal. De aanduidingen die er in woorden bijgeschreven staan, zijn in het Italiaans. Wanneer je noten leert lezen, dien je ook die termen te leren. Zo kan iedereen, waar ook ter wereld, dezelfde muziek lezen.

Allegro is zo'n muzikale term. Het betekent 'levendig'. Stukken met die aanduiding dienen vrolijk en tamelijk snel gespeeld te worden. Er zit kracht achter, levenslust, je moet er haast van willen dansen.
Soms is 'levendig' – allegro – niet voldoende en wil de componist nog meer meegeven. Dan zijn er de termen 'allegro con fuoco' en 'allegro con brio'. Respectievelijk: 'levendig met vuur' en 'levendig met geestdrift'. Daar zijn die Pinkstertermen weer. De leerlingen spraken levendig over het werk van Christus, ze waren vol vuur, ze waren geestdriftig. Heel letterlijk geestdriftig, want de Heilige Geest dreef hen voort.
In elke taal klonk de blijde boodschap, net zoals mensen nu vanuit elke taal noten kunnen lezen en muziek maken. Het is goed dat wij zingend geloven, dat het christendom nooit stopt met het zingen van al die psalmen en liederen uit allerlei stromingen binnen het christendom, in allerlei muziekstijlen en dichtstijlen. Het Pinkstervuur mag ons nog steeds geestdriftig maken. Geloven is allegro con fuoco, is allegro con brio.

Ik wens u een vurig en geestdriftig Pinksteren toe. Ik wens u veel muzikaal zangplezier toe, uit ons nieuwe liedboek of uit welke bundel dan ook.

ds. Douwe Wijmenga
 
terug
 
 
 
 
Kerkdienst

26 juni
tentdienst in Easterein
10 uur
Voorganger: 
ds. D. Wijmenga

M.m.v. Corps Wilhelmina en gitaar

Deze dienst wordt niet opgenomen en is dus niet te volgen via de livestream
De diensten zijn ook te volgen via:
Kerkdienstgemist
 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in It Bynt of in de toren van de Jacobikerk! Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Privacyverklaring

        (klik op de afbeelding)
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.