Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
Gebruiksplan Jacobitsjerke Gebruiksplan Jacobitsjerke
Lees hier het gebruiksplan van de Jacobitsjerke volgens de regels van het RIVM.


Vanaf 5 juli starten we de kerkdiensten in Wommels (telkens om 9.30 uur) en vanaf september beginnen we weer in Hidaard. Op 5 juli worden zomerwerkboekjes voor kinderen uitgedeeld.

Naast alles wat wel weer mogelijk is, is er nog steeds veel dat niet kan en mag. We zullen nog niet mogen zingen of na de dienst gezellig napraten onder het genot van een kopje koffie/thee. Voor veel mensen zit het gemeente-zijn juist ook in het samen zingen en elkaar ontmoeten. Verder zult u waarschijnlijk niet op uw vertrouwde plekje kunnen zitten. Om de anderhalve meter afstand te garanderen, zullen coördinatoren zitplaatsen aanwijzen.
Voorlopig zijn we als gemeente nog heel beperkt in het vieren van diensten, hoe graag we het ook anders zouden willen. We hebben nog geduld nodig en dienen we ons aan alle richtlijnen te houden.

De belangrijkste richtlijnen zijn:
  • Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden, maar huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
  • Volg de aanwijzingen van de coördinatoren, zij wijzen zitplaatsen toe.
  • Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan.
  • Geen ontmoeting en koffie/thee na afloop.
  • Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.

 Reserveren?

Voor alles moet tegenwoordig gereserveerd worden. Dat heeft twee redenen.
Ten eerste om te weten dat er niet meer mensen komen dan er in het gebouw passen met in acht neming van de anderhalve meter. We verwachten dat de bijna tachtig zitplaatsen die we zo hebben voorlopig voldoende zijn. Mocht u zeker willen weten dat er een plek voor u vrijgehouden wordt, dan kunt u reserveren bij onze scriba: scriba.wommels.hidaard@gmail.com of 0515-332858.
De tweede reden is wellicht belangrijker. Als er kerkgangers besmet blijken te zijn met het coronavirus, dan wil de GGD contactonderzoek kunnen plegen. Oftewel: met wie is de kerkganger in contact gekomen, wie waren er nog meer in de kerk? Om eventueel te kunnen achterhalen wie de kerkdienst bezocht heeft, zullen we aan het begin van de dienst een foto maken waarop de kerkzaal en de kerkgangers staan. Dit beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor eventueel contactonderzoek en wordt na een maand gewist. We beseffen dat er wat privacy betreft bezwaren kleven aan deze methode, maar achten in dit geval het belang van de gezondheid groter.


 Pastoraat

Ds. Douwe Wijmenga (0515-331216) en pastor Simie Aardema (0518-451949) zijn telefonisch beschikbaar voor pastoraat, evenals de ouderlingen en wijkassistenten. Schroom niet hen te bellen als u daar behoefte aan heeft. Geef het ook aan als je/u ergens mee zit en (praktische) hulp nodig hebt. Meer dan ooit staan mensen voor elkaar klaar om elkaar te helpen.
 
terug
 
 
 
 
Kerkdienst 9 augustus
Jacobikerk: 09:30
Voorganger: dhr. A. De Gorter, Harlingen
Organist: Anne Kalkman, Makkum


 
Start kerkdiensten en gebruiksplan RIVM
Start kerkdiensten en gebruiksplan RIVM
 
Digitale kerkdiensten
Online kerkdiensten vanuit Easterein met onze eigen vertrouwde voorgangers       
(klik hier).
 
Afgelasting Tsjerkepaad 2020
meer
 
Corona-virus
Onze kerk en het coronavirus
Om met elkaar te delen 
Gebruiksplan van de kerk volgens het RIVM
 
Update vanuit het jeugdwerk

 
Activiteiten "it Bynt"

 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 12.00 uur de koffie voor u klaar!
Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Privacyverklaring

        (klik op de afbeelding)
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.