Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
nieuws vanuit de pastorie nieuws vanuit de pastorie


We gaan inmiddels de vierde week in van zoveel mogelijk thuiswerken. Al vier zondagen zijn er geen gewone kerkdiensten. En deze week voelt helemaal bijzonder. Een Stille week, die nog nooit zo stil zal zijn geweest. En toch gaan we ook dit jaar op weg naar Pasen, het feest van bevrijding.

Enerzijds zal het zo langzamerhand beginnen te wennen dat ons dagelijks leven anders is geworden: minder persoonlijke contacten, meer bellen met elkaar, boodschappen halen voor de hele week, (klein)kinderen thuis les via de computer, kerkdienst via Omrop Fryslân.  Anderzijds went dit niet, want wat zouden we graag met onze gemeenteleden bij elkaar komen, wat zouden we graag direct contact hebben, en wat maken we ons zorgen over toenemende eenzaamheid, afhankelijkheid en spanningen bij jong en oud, nu de maatregelen weer langer gaan duren en het einde nog niet in zicht is.
De afgelopen woensdagen sloeg de kerkklok om 19.00 uur, als teken van hoop en verbondenheid. Dat blijven we ook de komende woensdagen nog doen.

Op Goede Vrijdag, 10 april, en Stille Zaterdag, 11 april, hoop ik voor te gaan in een (lege) Gasthuiskerk. Deze diensten zijn dan of later te zien en/of te beluisteren op:
http://www.gasthuiskerk-bolsward.nl/ en dan op de button 'kerkomroep' klikken, of
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10912
Houd er rekening mee dat de website van kerkomroep zwaar belast wordt door iedereen die live wil kijken. Als het niet lukt om het live te volgen, probeer het later dan nog eens.

Eerste en tweede paasdag zal de deur van de kerktoren open zijn. Als u langsloopt zult u de nieuwe paaskaars zien branden, symbool van Gods trouwe liefde en troostrijke nabijheid, in deze dagen voor ons allemaal ook symbool van onderlinge zorgzaamheid en mienskip. De kaars brandt van 9.30-19.30 uur.

Andere collega's zijn begonnen met reguliere meditaties via de website, YouTube filmpjes, vlogs en blogs. Als predikant heb ik niet de technische kennis en apparatuur om dat te doen. Ik besteed mijn tijd en aandacht liever aan het persoonlijke telefonische contact met gemeenteleden.
Wel wil ik iedereen stimuleren om inspiratie op te doen op die talloze plekken waar nu online kerkelijke activiteiten worden aangeboden. Het zou heel mooi zijn als we elkaar op de hoogte houden van inspirerende websites en vlogs. Hoe meer we dat met elkaar delen, hoe meer we gemeenschap zijn. Links mogen gemaild worden naar Gerrit Lanting, die ze op de site zal vermelden: fam.glanting@hetnet.nl

Graag wil ik iedereen ook langs deze weg oproepen om naar elkaar om te zien. Probeer zoveel mogelijk met elkaar in contact te blijven via telefoon, een kaartje, mail, whatsapp, skype of op welke manier dan ook. Zoals de koning het verwoordde: 'Het coronavirus kunnen wij niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel.'
Telefonisch zijn de ouderlingen, pastoraal werker en predikant bereikbaar.
Tot slot wens ik u alle goeds en Gods zegen in deze bijzondere tijd.

ds. Douwe Wijmenga
 
 
nieuws vanuit de pastorie nieuws vanuit de pastorie
Kerk-zijn in Wommels, Hidaard en Kûbaard in deze tijd

Het plaatselijke kerkenwerk ligt grotendeels stil, zoals gemeld in de brief die zaterdag 14 maart bij alle gemeenteleden door de bus is gekomen. Maar dat betekent gelukkig niet dat alles gestopt is. Dankbaar zijn we met alle vormen van mienskip die juist nu binnen de gemeente en binnen onze dorpen tot bloei komen.
Daarnaast mogen we ons als christenen, lokaal, nationaal en internationaal, verbonden blijven weten. De wekelijkse kerkdiensten vanuit het landelijk dienstencentrum met ds. De Reuver op zondag om 9.20 uur en de diensten op Omrop Fryslân om 10.00 uur zijn heel waardevol en verbindend.

In de kerkgebouwen van Wommels, Hidaard en Kûbaard hebben we niet de technische mogelijkheden om kerkdiensten op te nemen en via kerkradio of kerkomroep uit te zenden. Andere kerken hebben dat wel. Ds. Wijmenga zal op zondag 29 maart voorgaan in de lege Gasthuiskerk te Bolsward. Deze dienst is dan of later te zien en/of te beluisteren op:
http://www.gasthuiskerk-bolsward.nl/ en dan op de button 'kerkomroep' klikken, of
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10912
Houd er rekening mee dat op zondagochtend om 9.30 uur de website van kerkomroep zwaar belast wordt door iedereen die live wil kijken. Als het niet lukt om het live te volgen, probeer het later dan nog eens.

Andere collega's zijn begonnen met reguliere meditaties via de website, YouTube filmpjes, vlogs en blogs. Als predikant heb ik niet de technische kennis en apparatuur om dat te doen. Ik besteed mijn tijd en aandacht liever aan het persoonlijke telefonische contact met gemeenteleden.
Wel wil ik iedereen stimuleren om inspiratie op te doen op die talloze plekken waar nu online kerkelijke activiteiten worden aangeboden. Het zou heel mooi zijn als we elkaar op de hoogte houden van inspirerende websites en vlogs. Hoe meer we dat met elkaar delen, hoe meer we gemeenschap zijn. Links mogen gemaild worden naar Gerrit Lanting, die ze op de site zal vermelden: fam.glanting@hetnet.nl

Graag wil ik iedereen ook langs deze weg oproepen om naar elkaar om te zien. Probeer zoveel mogelijk met elkaar in contact te blijven via telefoon, een kaartje, mail, whatsapp, skype of op welke manier dan ook. Zoals de koning het verwoordde: 'Het coronavirus kunnen wij niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel.'
Telefonisch zijn de ouderlingen, pastoraal werker en predikant bereikbaar.
Tot slot wens ik u alle goeds en Gods zegen in deze bijzondere tijd.

By Jo, myn Hear, ha 'k hope fûn,
Jo binn' myn krêft, myn liet, myn ljocht,
myn fûnemint, myn fêste grûn,
Jo hawwe my yn 't tsjuster socht.
Myn eangst is oer, myn drift is gien,
jo fredewurd haw ik ferstien.
Ik wifkje net, mar fyn myn rêst,
yn Kristus' leafde stean ik fêst.


(Liet 939:1)

ds. Douwe Wijmenga
 
 
informatie coronavirus informatie coronavirus
Geachte leden van de PKN gemeente van Wommels en HidaardAfgelopen donderdag 12 maart kregen wij bericht van onze classis over de maatregelen die ook de kerken zouden moeten nemen om het coronavirus in te dammen. In het kort komt het erop neer dat een groot aantal kerkelijke activiteiten zouden moeten worden afgelast of worden uitgesteld. Dat geldt dus ook voor kerkdiensten en in ieder geval voor diensten waar meer dan honderd kerkgangers worden verwacht. Diensten die door minder dan honderd kerkgangers worden bezocht zouden ook niet moeten doorgaan.
Wij, als kerkenraad van Wommels en Hidaard, volgen deze aanbeveling. Dit houdt dus in dat wij in ieder geval tot en met 5 april geen diensten houden in de beide dorpen. Dat zal waarschijnlijk ook gelden voor Kubaard, hoewel hun kerkenraad daar zelfstandig over moet besluiten.

Alle kerkelijke activiteiten komen te vervallen. Dat geldt dus voor catechisaties, jeugdwerk, de weeksluitingen in Nij Stapert en ook voor de repetities van het liturgiekoor. De mensen die het aangaat zijn hiervan al op de hoogte gebracht.

Het bezoekwerk ligt ook stil. Er is wel telefonisch pastoraat mogelijk via ds. Wijmenga (tel. 0515 – 331216) of pastor S. Aardema (0518 – 451949).

Rouw- en trouwdiensten zouden wel door moeten gaan, maar dan zoveel mogelijk in besloten kring. We zullen per keer bekijken hoe dat precies zou moeten. Voor het condoleren gelden de regels van het RIVM, waarbij direct lichamelijk contact wordt afgeraden. Uiteindelijk is het natuurlijk ieders eigen verantwoordelijkheid hoe hiermee om wordt gegaan.

Hoe het gaat na 6 april, hoort of leest u rond die tijd wel van ons.

De landelijke kerk zendt komende zondag 29 maart op NPO2 weer uit : 9.20 u. meditatie door ds. R. de Reuver.
"Het is zondag de zondag van de vreugde, zondag laetare. We bevinden ons nu midden in de veertigdagentijd: drie weken voorbij, nog drie te gaan. De meest donkere periode wacht nog - precies zoals bij deze crisis. 
Maar zondag kleurt het paars al even rozerood. Het eerste licht van Pasen breekt al een beetje door.
Met dit licht in de rug kunnen we het volhouden in het donker ..."
 
Om 10:00 uur is er op Omrop Fryslân een kerkdienst vanuit Franeker, geleid door ds. Wim Beekman.

Via de website https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/  kunt u de landelijke richtlijnen nalezen.

Met een warme groet van uw kerkenraad.

Klaas Abma
Voorzitter
 
 
 
 
 
27 juni kerkdienst


Jacobitsjerke: 09:30
Voorganger: ds. D. Deuzeman

Organist: Doeke van Wieren

De dienst is te volgen via
Kerkdienstgemist
 
 
Start kerkdiensten en gebruiksplan RIVM
Er mogen weer 30 mensen de kerkdienst bijwonen. Ook de diensten in Hidaard worden hervat. Lees meer over het opgeven van het bijwonen van een kerkdienst in de onderstaande link.
Start kerkdiensten en gebruiksplan RIVM
 
Privacyverklaring

        (klik op de afbeelding)
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
Corona-virus
Onze kerk en het coronavirus
Om met elkaar te delen 
Gebruiksplan van de kerk volgens het RIVM
 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in de toren van de Jacobikerk! Welkom!
 
Telefonisch reserveren Kerkdiensten

Max. 30 kerkgangers, telefonisch reserveren verplicht!
Meer informatie.
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.