Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
kerkblad kerkblad
Nog altijd zijn we gebonden aan talloze regels en maatregelen. Het dagelijkse nieuws wordt nog steeds beheerst door alle berichtgeving over het coronavirus. Ons geduld wordt op de proef gesteld. Wanneer zouden we er van af zijn? Dit hoofdartikel zal hier niet over gaan. Graag ga ik met u in gesprek (telefonisch of in persoonlijke ontmoeting) over uw zorgen, uw angsten én uw vreugde. Het is zoals lied 903 zingt: alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid. Nu een heel ander onderwerp.

Wie naar de website van onze gemeente gaat, ziet na een paar woorden van welkom een uitleg over missionair zijn.
We willen een missionaire gemeente zijn. Het is een wezenlijke roeping van de kerk om het evangelie niet voor onszelf te houden, maar te delen met mensen die Christus nog niet kennen. Eigenlijk moeten we zeggen dat elke kerk, als het goed is, per definitie een missionaire gemeente is. Behalve de grote opdracht (missie) die Jezus zijn leerlingen heeft meegegeven in Mattheüs 28 (de verzen 16-20), roept ook de apostel Petrus ons op ‘om de grote daden van God te verkondigen’ (1 Petrus 2 : 9).
              wommels-hidaard.protestantsekerk.net

Kerk zijn we niet alleen voor elkaar, maar vooral ook voor de wereld om ons heen. Dat is onze opdracht, dat zit in ons DNA.
Het is ook te lezen in het Oude Testament, in Psalm 117. De kortste Psalm, maar zeker niet de minst zeggende.

              Loof de Heer, alle volken,
              prijs hem, alle naties:
              zijn liefde voor ons is overstelpend,
              eeuwig duurt de trouw van de Heer.
              Halleluja!

In die paar woorden wordt een ideale wereld geschetst. Iedereen doet mee met het prijzen van de Heer, want God heeft ons lief en blijft ons altijd trouw. Natuurlijk is dit nog niet de werkelijkheid. Er zijn nog zoveel mensen op aarde die niet Gods liefde en trouw kennen en ervaren in hun dagelijks leven, die niet leven naar het voorbeeld wat Zijn Zoon, Jezus Christus, ons heeft voorgeleefd.
En toch zingt de psalmist van deze toekomstdroom. Wat zou het mooi zijn als iedereen meedeed met de lofzang.

Nog één bekend voorbeeld uit de joodse overlevering, uit de Talmoed. Twee beroemde rabbi’s, Shammai en Hillel, gaan allebei op een verschillende manier om met iemand die zich wil laten bekeren.
Er kwam iemand bij rabbi Shammai die hem zei: Je kunt me bekeren, op voorwaarde dat je me de hele wet uitlegt terwijl ik op één voet sta. Shammai duwde de man ruw weg met zijn maatstok – van huis uit was Shammai bouwvakker.
Dezelfde man ging daarna naar rabbi Hillel met hetzelfde verzoek. Hillel bekeerde hem door te zeggen: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet; dat is de hele wet, de rest is slechts uitleg daarvan. Ga op weg en studeer. (Shab. 31a)

Die luxe heb ik zelden. Bij mij als dominee komt er vrijwel nooit iemand op mij af met de vraag hoe hij of zij bekeerd kan worden. Dat lijkt ook niet te passen bij onze tijd. En toch zijn veel mensen bereid om in gesprek te gaan over het leven, over geloof en over wat ons als christenen draagt in het leven.
Hoe doen we dat als gemeente en als gemeenteleden: missionair zijn? Dat zou toch meer moeten zijn dan af en toe wat in de collecte voor de zending stoppen?
Gelukkig doen we als kerk van Wommels-Hidaard al best veel, duidelijk zichtbaar of misschien wel veel vaker onzichtbaar voor anderen. In mijn functioneren als predikant doe ik mijn best om de blijde boodschap op allerlei manieren te delen, binnen en buiten de muren van de kerk.
Maar toch voelen we verder vaak schroom om zomaar openlijk te getuigen van de vreugde van het geloof.

The God Story is een organisatie die door middel van trainingen en evenementen probeert het verhaal van God te vertellen. Ook hier in Wommels zijn een aantal mensen enthousiast geraakt. Zij willen hier en in de rest van Súdwest Fryslân een aantal evenementen organiseren, zoals bijvoorbeeld een voorstelling waarin het verhaal van God met de mensen wordt verteld en er muziek is. Een beetje vergelijkbaar met The Passion op tv.
Ik hoop dat wij als protestantse gemeente dit initiatief mogen omarmen en steunen. Er wordt nog gezocht naar gemeenteleden die willen helpen om, na de coronacrisis, zo’n geweldig feest te organiseren. Heb je daar interesse in, laat het mij weten.
Samen vormen we een missionaire gemeente, zelfs in deze tijd. Ik hoop dat we, elk op onze eigen plek en op onze eigen manier, het grote verhaal van God met mensen mogen blijven doorgeven.

ds. Douwe Wijmenga
 
terug
 
 
 
 
Kerkdienst

26 juni
tentdienst in Easterein
10 uur
Voorganger: 
ds. D. Wijmenga

M.m.v. Corps Wilhelmina en gitaar

Deze dienst wordt niet opgenomen en is dus niet te volgen via de livestream
De diensten zijn ook te volgen via:
Kerkdienstgemist
 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in It Bynt of in de toren van de Jacobikerk! Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Privacyverklaring

        (klik op de afbeelding)
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.