Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
kerkblad kerkblad
Al mijn zorgen zijn zijn zorgen,
en zo slaap ik rustig in,
dat ik elke nieuwe morgen
opgewekt mijn werk begin.
Ach, in angst en in ellende
zou ik leven, als ik niet
wist, dat God de Heer mij ziet,
als ik God, mijn God niet kende.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

Dit is de tekst van lied 903:5. Ik lees het graag als ik bij mensen op bezoek kom. Een mooie tekst van een mooi lied. De laatste twee regels heb ik zelfs op mijn tasje afgedrukt.
Je zou kunnen zeggen dat dit één van mijn lievelingsliederen is.

Vorige maand heb ik tijdens een dienst gevraagd naar lievelingsliederen, naar verzoeknummers. Meestal ben ik het als voorganger die de lezingen en liederen in een kerkdienst uitzoekt. Dat is onderdeel van mijn taak als predikant. Ik zoek naar wat aansprekend is, naar wat past in de dienst, past bij het thema en ik houd in de gaten dat we niet elke week hetzelfde lied zingen, er moet immers voldoende variatie zijn.
Heel wat mensen hebben mij de afgelopen weken titels van liederen doorgegeven. Liederen uit heel verschillende bundels met heel verschillende melodieën en verschillende inhoud. Maar allemaal hebben ze met elkaar gemeen dat ze ons raken.
Juist nu we niet met elkaar samen in kerkdiensten uit volle borst mogen zingen, is het belangrijk om toch geraakt te kunnen worden door muziek, door de melodieën van liederen, door de tekst die de solist zingt.
Het liefst zouden we weer bij elkaar komen en lekker zingen. Gelukkig kunnen we binnenkort weer 30 mensen per dienst ontvangen (zie artikel verderop). Maar samen zingen zit er nog eventjes niet in. Wel ben ik hoopvol dat ook dat niet meer heel erg lang op zich laat wachten.
De protestantse kerk is van oudsher een kerk waarin iedereen mee kan en mag doen. Er zijn (naast betaalde krachten) vele vrijwilligers die het kerkenwerk en de diensten mogelijk maken. Kerk zijn doen we met elkaar. Iedereen doet mee. Dat was één van de uitgangspunten van de reformatoren: de bijbel is er niet alleen voor de kerkleiders, maar iedereen mag de bijbel lezen in zijn of haar eigen taal. En ook het samen zingen is een goede protestantse traditie: psalmen, gezangen en andere liederen. Kerk-zijn is actief zijn.
Het afgelopen jaar lukte het maar heel moeizaam om actief bezig te zijn. Veel kerkenwerk werd achter de schermen gedaan, zoals het aanleggen van de camera’s voor de livestream van kerkdienstgemist.nl. En veel recenter het organiseren en rondbrengen van de 1200 bloemen met pinkstergroet door zo’n 35 mensen bij alle mensen die in Wommels en Hidaard wonen. Een enorme klus, waar gelukkig vele handen voor te vinden waren.

Ik hoop dat we als gemeente de komende tijd steeds actiever kunnen en mogen worden en dat we langzaamaan ‘ontwaken uit de kerkelijke corona-winterslaap’. Dit is het moment voor vooruit te kijken en onszelf af te vragen hoe we het kerk-zijn vorm willen geven in de komende tijd.
Het aandragen van verzoeknummers is een mooie stap die past bij een actieve gemeente.
Petrus schrijft in zijn eerste brief dat wij levende stenen mogen zijn van het bouwwerk van de kerk, waar Jezus Christus de hoeksteen van is: ‘U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? Voeg u dan bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.’ (1 Petrus 2:3-5)
Wat zou het mooi zijn als we dat met elkaar waar mogen maken!

ds. Douwe Wijmenga 
terug
 
 
 
 
Kerkdienst

26 juni
tentdienst in Easterein
10 uur
Voorganger: 
ds. D. Wijmenga

M.m.v. Corps Wilhelmina en gitaar

Deze dienst wordt niet opgenomen en is dus niet te volgen via de livestream
De diensten zijn ook te volgen via:
Kerkdienstgemist
 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in It Bynt of in de toren van de Jacobikerk! Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Privacyverklaring

        (klik op de afbeelding)
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.