Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
kerkblad kerkblad
In het midden van de Bijbel staan de Psalmen. 150 Liederen die het leven in alle facetten bezingen. Ze gaan over hoogtepunten van het bestaan en er wordt gezucht vanuit de diepste diepten. Er wordt gejubeld, geklaagd, opgeschept, gemopperd en er spreekt vertrouwen uit. Want wat je situatie ook is in het leven, een lied voor God past altijd.
Voor deze laatste bijdrage in Oer de Brêge leek het me daarom goed om weer eens te bladeren in de Psalmen voor inspiratie.
Deze keer deed ik mijn Bijbel echter niet precies in het midden open, maar iets verder naar rechts. Ik belandde in het bijbelboek Spreuken. Mijn oog viel op de regel:

              Almaar onvervulde hoop maakt ziek,
              vervuld verlangen is een levensboom.

Deze tekst is te vinden in Spreuken 13:12. Zomaar twee korte regels die een onderwerp van twee kanten belichten. Het gaat over hoop en verlangen.
Wanneer deze Oer de Brêge uitkomt, heb ik inmiddels afscheid genomen in de gemeente Wommels-Hidaard, en een week eerder al in Kûbaard. Bij een afscheid worden warme woorden van hoop uitgesproken: We hopen dat u een goede tijd zult hebben in de nieuwe gemeente, een goede tijd in Vollenhove samen met uw gezin.
Vier jaar geleden werden zulke woorden van hoop en verlangen ook gesproken bij mijn komst naar Wommels. Hoop op een goede samenwerking, verlangen naar goede diensten en activiteiten.
Nu ik vertrek kijk ik terug en vraag me af: hoeveel van dat verlangen van toen is vervuld en welk deel van de toen uitgesproken hoop is onvervuld gebleven?
Ik wil hier in mijn laatste bijdrage geen eigen rechter spelen. Uiteindelijk is het voor u/voor jou als lezer niet zo van belang in hoeverre mijn hoop en verlangen als predikant is vervuld, maar juist hoe dat voor uzelf/jezelf is.
Natuurlijk kan ik niet aan alle verwachtingen hebben voldaan. Hoezeer ik ook schaap met de vijf poten hoop te zijn en hoeveel ik ook mijn


verscheidene talenten heb ingezet in mijn functioneren als predikant, toch
 besef ik me terdege dat ik niet iedereen recht heb kunnen doen. Voor elk bezoek dat ik gebracht heb, zijn er zovelen die ik had kunnen bezoeken, maar waar het niet van kwam. Voor elke geslaagde avondactiviteit waren er nog vele plannen om mooie dingen te organiseren die er nooit van gekomen zijn.
Deze dagen kijk ik terug. Daarbij kan ik me opvreten om alles wat ik niet heb kunnen doen, al die mensen die ik onrecht heb gedaan door ze niet (vaker) te bezoeken, al die keren waarin ik niet de juiste woorden heb kunnen spreken. Als ik mij daar op focus, dan ben ik bezig met die eerste helft van de spreuk: ‘almaar onvervulde hoop maakt ziek’.
Veel waardevoller is het om dankbaar terug te kijken op al die mooie ontmoetingen die ik heb mogen hebben, de waardevolle gesprekken, gezegende kerkdiensten, weeksluitingen en andere vieringen, alle activiteiten in de kerk, it Bynt, op school, in het rusthuis of waar dan ook. Al die gezegende dingen waren veel meer en veel beter dan ik me vier jaar geleden kon voorstellen. Hiervoor geldt: ‘vervuld verlangen is een levensboom’.
Ik besef me dat een boom niet in vier korte jaren tot volle wasdom komt. En toch hebben we met elkaar mogen werken aan de groei van deze levensboom: de levensboom van geloof, de levensboom van gemeentewerk in Wommels/Hidaard en Kûbaard.
De volgende keer dat hoop onvervuld blijft, probeer dan toch ook te denken aan al die keren dat verlangen vervuld werd. Daarin vinden we dag aan dag Gods zegen.
Ik wens u allen toe dat u mag werken aan het vervullen van het verlangen van de gemeente, om er te zijn als getuigende gemeenschap, open voor de wereld, gevoed door Gods liefde en trouw, gedragen door Zijn zegen om zelf ook tot zegen te kunnen zijn.
             
Almaar onvervulde hoop maakt ziek,
              vervuld verlangen is een levensboom.

ds. Douwe Wijmenga
 
terug
 
 
 
 
Kerkdienst

26 juni
tentdienst in Easterein
10 uur
Voorganger: 
ds. D. Wijmenga

M.m.v. Corps Wilhelmina en gitaar

Deze dienst wordt niet opgenomen en is dus niet te volgen via de livestream
De diensten zijn ook te volgen via:
Kerkdienstgemist
 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in It Bynt of in de toren van de Jacobikerk! Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Privacyverklaring

        (klik op de afbeelding)
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.