Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
kerkblad kerkblad
Het is een mooie zomerdag. We zijn onderweg naar één van de parels in de Waddenzee. Inschepen en een plekje zoeken op het dek in de weldadige warmte van de zon. We verlaten de haven….3 torenspitsen kijken ons aan. Herinneringen komen boven in het voorgaan in de twee kerken: in de Protestantse Kerk regelmatig de zeer hoge kansel beklimmen………en in de andere met de pastoor Oecumenische vieringen houden. Hoe waardevol……… Torens met de punten omhoog, wijzend naar Iemand Die hoger is dan onszelf. Wij zoekend naar God in onze diensten en gebeden en in de stormen en in de zegen van het leven.
We zijn buitengaats en de wind mag er zijn. Naarmate we verder op zee komen zien we verschillende bootjes die de storm trotseren. Worstelend, sturend in een poging het scheepje recht te houden. Het roept beelden bij mij op. En dan is ineens daar die zee meeuw (zeemok in het fries geloof ik).
Uitkijkend naar eten om zijn lichaam te voeden en zoekend naar aandacht voor “de geest”……………….. Minuten lang hangt hij boven het dek…glurend naar iets van waarde……….
Wij mensen iedere dag gezegend met brood voor het lichaam………
Veel mensen in de wereld, in ons land en in de kerkelijke gemeente op zoek naar aandacht voor de geest in woord en daad. Verbondenheid ervaren als kerklid en als dorpsbewoner. Er wordt gewacht…………….

Het doet me denken aan de discipelen tijdens hun nachtelijk avontuur daar op het meer van Galilea. Voor een moment gaan we met hen op reis en vervolgen onze eigen levensreis. De avond valt en in de nacht hebben de duistere machten op aarde vrij spel. Zal het Koninkrijk van God ook die kunnen overwinnen? Het overkomt Jezus en de discipelen……een hevige storm steekt op. De discipelen staan doodsangsten uit. Ze ervaren dat hun leven op het spel staat en dat ze letterlijk en figuurlijk alles op moeten geven. En Jezus………..Hij ligt daar maar rustig te slapen in de boot, terwijl er ook op Hem een demonische aanval wordt gedaan. Laat Hij dan alles maar gebeuren? We horen verwijten en gevoelens van onmacht richting Jezus. We horen die gevoelens ook in verschillende Psalmen, in het boek Job en misschien zijn het ook wel eens onze gevoelens. God lijkt wel te slapen…………
We kennen de afloop van de gebeurtenis op het meer van Galilea……..een wonder……..Jezus spreekt de wind bestraffend toe. Hij treedt de demonische machten als een overwinnaar tegemoet omdat Hij gelooft in de kracht van God! Jezus stelt wel een aantal vragen aan de discipelen: waarom zijn jullie zo angstig en waar is jullie geloof? Wie peilt de diepten van een mensenhart?  Ons levensschip kan ook behoorlijk in de storm terecht komen………Wij kunnen ons in het leven soms ook machteloos voelen niet in staat om iets te doen…..alleen maar leren hoe we midden in de storm tot innerlijke rust kunnen komen om God te ontmoeten…dat is het enige waar het op aan komt in het leven. Veel gemeenteleden worden getroffen door stormen in hun leven.  Wat kan er dan sprake zijn van worstelen en vragen stellen. En wat dan………..?
Als we net als de slapende Jezus proberen al biddend innerlijk tot rust te komen dan zullen de golven gaan liggen en zal de wind gaan luwen. God antwoord soms in de stilte maar in de Bijbel lezen we dat Hij ook vaak doet in de storm zoals bij Job en de discipelen. God wil ook ons antwoorden in de storm van het leven. Een storm die ons soms tot bezinning , ommekeer of nadenken brengt. Waar God antwoord en verschijnt in de storm worden dingen recht gezet en komt er bevrijding. Er zijn alleen het geloof en het vertrouwen die de stormwinden een halt kunnen toeroepen. Wat ons redt en doet leven is dag aan dag het stille geloof aan de voortdurende tegenwoordigheid van God die de storm kalmeert en ons schip dichter bij de andere oever brengt……………
Daarom mogen we geloven:
Wie zich alleen op God verlaat
Weet dat Hij altijd met ons gaat.
Pastor Simie Aardema
 
terug
 
 
 
 
Kerkdienst

26 juni
tentdienst in Easterein
10 uur
Voorganger: 
ds. D. Wijmenga

M.m.v. Corps Wilhelmina en gitaar

Deze dienst wordt niet opgenomen en is dus niet te volgen via de livestream
De diensten zijn ook te volgen via:
Kerkdienstgemist
 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in It Bynt of in de toren van de Jacobikerk! Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Privacyverklaring

        (klik op de afbeelding)
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.