Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
kerkblad kerkblad
Enige tijd geleden zaten we naar een zonsondergang te kijken met voor ons het uitgestrekte landschap en hier en daar een torentje wijzend met de spits naar Boven…… Het was heel bijzonder. Het leek of was de lucht in tweeën gesplitst. Onder was er over de voor ons zichtbare lengte één donkere lucht en daarboven één lichtkoepel zonder één wolkje. Op de scheiding van de donkere lucht en de lichte lucht bewoog zich de zon. Af en toe kwam hij nog even boven het donkere wolkendek uit om zijn volle licht en warmte nog even over moeder aarde te laten schijnen. De aarde werd langzaam maar zeker in diepe duisternis gehuld. De vogels zwegen en het was alom rust. De lichten werden in de huizen ontstoken zodat de mensen hun bezigheden konden voortzetten.
Dit beeld kwam bij mij boven na het lezen van bovengenoemd bijbel gedeelte. Jezus schildert het einde van een tijdperk met het oog op Zijn wederkomst. Hij vertelt wat er aan zijn definitieve wederkomst en de voltooiing van de wereld vooraf gaat. De beschrijvingen met hun vreemde beelden en angstwekkende voorstellingen zijn alles behalve geruststellend. Het donkere wolkendek zal steeds hoger komen en de hemel en de aarde zullen verduisteren. De vraag naar het einde der tijden is een vraag van alle tijden die vooral in perioden van crisis op allerlei terreinen naar voren komt en daar weten wij vandaag de dag maar al te goed over mee te praten. Omstreeks het jaar 1000 stopte men met werken om de wederkomst af te wachten. In de 16e eeuw was Luther er heilig van overtuigd dat het niet lang meer zou duren dat Jezus terug zou komen. In de  21ste eeuw horen we opnieuw die geluiden.
Jezus verkondigt dat de hemel en de aarde zullen vergaan en daar hebben wij natuurlijk onze menselijke gedachten over door alles wat er om ons heen gebeurt. De stellige weters zeggen dat alles en iedereen vernietigd zal worden. Daar stokt het bij mij…..de jonge kinderen kijken mij aan net zoals zoveel lieve mensen o.a. in de gemeente…de schitterende natuur raakt mij aan…….alles vernietigd………?
Jezus zegt: Alles zal afgebroken worden wat niet is naar Zijn wil!
Wat doet dat met ons en wat doen wij daarmee als Jezus ons vandaag vraagt om waakzaam te zijn? Afwachten en alles maar laten gebeuren? Kan onze levensstijl dan zijn: vandaag genieten want morgen kan het misschien niet meer? Het einde van de tijden betekent dat de door God in stand gehouden orde ophoudt te bestaan of anders gezegd ingeruild wordt voor een nieuwe eeuwige orde. Er zal een nieuwe hemel en nieuwe aarde zijn waar God bij de mensen woont. De Zoon des mensen zal voor altijd onder ons zijn. In onze tijd lijkt het erop of de zon achter het wolkendek verdwenen is. Maar hij is niet opgelost, niet voor altijd onbereikbaar en onzichtbaar. Zoals de zon blijft zo blijft ook God Dat heeft Hij laten zien in de eerste komst van Jezus naar de aarde. In de Messias is het Koninkrijk van God aangebroken op aarde. Juist daarom mogen wij hoopvol bidden en werken. Wie er ogen en oren voor heeft ziet overal al stukjes van dat Koninkrijk dat God voor ogen heeft. De woorden van Christus zullen blijven gelden wat er ook gebeurt in ons leven: “Zie ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld”.  Allerlei bewegingen tegen de chaos in de wereld vormen het voorjaar en doet de hoop ontstaan op de nabije zomer van de voleinding.
Het is alsof Jezus vandaag tegen ons persoonlijk zegt: “Ik ben onderweg. Ik kom er aan alleen op een hele andere manier dan jullie denken. Let maar op de vijgenboom en alle andere bomen……”.
Als we dat doen bij het licht van Gods woord dan horen we ook vandaag de voetstappen van de komende Christus steeds duidelijker en krachtiger…………. God is herscheppend bezig daar waar het licht dwars door het donker heen breekt in mensen……… Hij spreekt: “Ik ben met jullie alle dagen van je leven!”.

Pastor Simie Aardema

 
terug
 
 
 
 
Kerkdienst

26 juni
tentdienst in Easterein
10 uur
Voorganger: 
ds. D. Wijmenga

M.m.v. Corps Wilhelmina en gitaar

Deze dienst wordt niet opgenomen en is dus niet te volgen via de livestream
De diensten zijn ook te volgen via:
Kerkdienstgemist
 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in It Bynt of in de toren van de Jacobikerk! Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Privacyverklaring

        (klik op de afbeelding)
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.