Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
kerkblad kerkblad
“In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. God zei: ‘Er moet licht komen, en er was licht. God zag dat het goed was, en Hij scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde Hij dag, de duisternis noemde Hij nacht. Het werd avond en morgen. De eerste dag.” (Genesis 1 : 1-5)

“De schepping van Adam” van Michelangelo - 1511

“In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begon bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.” (Johannes 1 : 1-5)
Kersttekst bij de evangelist Johannes
Het Nieuwe Testament zet in met de 4 evangeliën. Bij Matthéüs en Lucas is het glashelder waar de kerstboodschap staat, nl. Matt. 1:18-25, Lucas 2 : 1-20. Bij Marcus begint het gelijk met het optreden van Johannes de Doper en Jezus’ doop.
En bij Johannes zit het kerstevangelie eigenlijk verpakt in die prachtige filosofische 5 verzen over “het Woord”. Die verzen lijken wel een nagalm van het begin van de Bijbel, het scheppingsverhaal volgens Genesis 1.

Her-scheppen in Johannes 1
Het is alsof God, na een lange geschiedenis vol ups-en-downs , besluit om voor de 2e maal een scheppend Woord te spreken. De 1e maal was aan het begin van het ontstaan van de aarde (Genesis 1). De mensheid op die aarde deed aanvankelijk overwegend wat God van haar vroeg, maar maakte van het leven later een puinhoop. Koningen en priester, waarschuwende profeten, het hielp niet voldoende. En dan begint God als het ware opnieuw, een herschepping. En die nieuwheid zet in met de komst van Jezus (het levende Woord), dat wat we met kerst vieren. Zoals Hij tussentijds een keer orde op zaken stelde door Noach een ark te laten bouwen en met 8 mensen en vele dieren opnieuw te beginnen, zo begint Hij op heel bijzondere wijze opnieuw met dat kerstkind. Dit kind, Jezus, zou ons voorleven wat waarachtig leven is. De hoofdtoon van dat leven is de liefde. Zowel liefde naar God, als naar de medemens als ook naar jezelf (teneur van het Grote Gebod). Jezus moest het met zijn lijden en (kruis)dood bekopen. Maar God ‘liet het er niet bij zitten’ en na drie dagen werd Jezus weer onder de levenden ervaren en ontmoet. En dat is hetgeen we met Pasen vieren. We bedenken daarbij dat God bereid is steeds opnieuw met zijn mensen-kinderen te beginnen, vergevingsgezind en liefdevol. Hij ontsluit met deze paas-beweging ook de toekomst en opent de hemel en het paradijselijke van de Nieuwe-Hemel-en-de-Nieuwe-Aarde (van Openbaring 21), als is het een soort Her-Her-Schepping dan, uiteindelijk. En zo gaat het van eeuwigheid tot eeuwigheid.
 
terug
 
 
 
 
Kerkdienst

26 juni
tentdienst in Easterein
10 uur
Voorganger: 
ds. D. Wijmenga

M.m.v. Corps Wilhelmina en gitaar

Deze dienst wordt niet opgenomen en is dus niet te volgen via de livestream
De diensten zijn ook te volgen via:
Kerkdienstgemist
 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in It Bynt of in de toren van de Jacobikerk! Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Privacyverklaring

        (klik op de afbeelding)
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.