Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
kerkblad kerkblad
Nog een paar weken en het is alweer mei. Een prachtige maand in het jaar omdat alles nog meer gaat bloeien en groeien. Alhoewel alle maanden hun bekoring hebben is deze maand zo bijzonder omdat de natuur ontluikt en we overal nieuw leven zien. Lammetjes die dartelen in de wei. Velden met gele paardenbloemen en daar tussen staan straks weer heel parmantig de pinksterbloemen. Bomen die steeds groener worden.
Een wonder... om stil van te worden.
Een geschenk dat we krijgen van de Schepper!
De natuur gaat zijn gang en de Schepper blijft bezig ondanks de corona crisis die soms zoveel vraagt van mensen...
Dat we ons blijven optrekken aan Gods bezige handen…
Tegelijk is de maand Mei voor velen bijzonder denkend aan 4 en 5 Mei.
Ook in Wommels is er wel het één en ander gebeurd en dan denken we aan de overval op het distributiekantoor. (FD 15 april)
Gedachten en gevoelens gaan naar dierbare geliefden die het leven lieten in de Tweede Wereldoorlog. Er is een lege plek en voor sommige mensen zijn er meerdere lege plekken in de familie of vriendenkring. Dat we toch ook op 4 mei met eerbied en respect als jongeren en ouderen hen gedenken.
5 Mei mogen we herdenken dat we 75 jaar geleden bevrijd zijn van de onderdrukking. Veel ouderen zullen zich die dag vast nog wel herinneren.
We hadden gehoopt het dit jaar met elkaar uitbundig te vieren. Vrede en vrijheid, het afwezig zijn van oorlog, voor ons hier tot op de dag van vandaag. iets om iedere dag dankbaar voor te zijn. Helaas zijn er nu ook andere vormen van onderdrukking over de hele wereld. Juist daarom is het herdenken van de bevrijding in het heden met het oog op de toekomst zo belangrijk. We denken ook aan hen veraf en dichtbij die geen vrijheid in hun leven ervaren…
Iemand die de 'onvrijheid' in zijn leven heel intens heeft ervaren is Dietrich Bonhoeffer. Hij schreef zijn boek 'Verzet en Overgave'. Indrukwekkende brieven staan er in maar ook gedichten, gebeden en liederen. Een lied dat vandaag de dag misschien van nog meer waarde is dan ooit tevoren is Lied 511 uit het Liedboek voor de kerken.
 

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.
 

Die bemoedigende woorden wens ik jong en oud toe onderweg naar Pinksteren.
Pastor S. Aardema.

Bevrijding
In het liedboek staat naast het 'Wilhelmus' nog een ander lied bij Bevrijdingsdag, lied 709.
 

Nooit lichter ving de lente aan
dan toen uw hand ons volk bevrijdde.
Hoe hebben w' in dat schoon getijde
verheugd maar huiverend verstaan:
Gods vijanden vergaan.

De winter leek voorgoed voorbij
en vóór ons lag de volle zomer;
de macht was eind'lijk aan de dromer,
de nieuwe mens, zo droomden wij,
verbrak de slavernij.

Maar winters werd het in dit land;
't is kil rondom en in ons midden,
in onze mond verstart het bidden,
doodskou gaat uit van onze hand
naar mens en dier en plant.
 


O God, wat zijn wij dwaas geweest,
dat w' aan de vrijheid zó gewenden,
dat wij de vijand niet herkenden,
in opstand tegen U, het meest
in eigen hart en geest.

Vergeef het ons! Raak ons weer aan
met levensadem, lente-tijding,
en doe met krachten ter bevrijding
ons hier in Christus' vrijheid staan.
God, laat ons niet vergaan!
 

Dit lied bezingt de vreugde van de bevrijding. Dit jaar precies 75 jaar geleden. Driekwart eeuw vrijheid. Wat zouden we dat groots willen vieren. Wat zou ons dat tot dromen en juichen moeten aanzetten. De vijand is verslagen.
En toch is dit lied niet alleen uitbundig. De vijand van toen is niet meer onze vijand. Tijd, geduld, liefde, maar ook praktische handel en politiek hebben ons binnen Europa herenigd. Niet alleen een vijand met geweren en tanks kan een vijand zijn. Dit lied weet ook van een andere vijand, namelijk de onverschilligheid, lafheid en louwte. Als vrijheid en vrede te gewoon worden, dan is het moeilijk dat op waarde te blijven schatten.

Deze dagen vechten we tegen een andere vijand. Een onzichtbare vijand, een piepklein virus. Voor het eerst heeft heel de wereld nu één gezamenlijke vijand. We vechten niet tegen elkaar, maar met elkaar. Tussen de dagelijkse berichten van verdriet en zorgen, zijn er ook telkens weer de positieve nieuwsberichten: van wetenschappers die gezamenlijk in een ongekend tempo zoeken naar medicijnen en vaccins, van mensen in vitale beroepen die meer dan hun best doen, van gewone mensen die klaar staan voor hun naasten, die meer dan anders gewoon lief zijn en lief doen.
Nog even terug naar dit bevrijdingslied. Hierin wordt onverschilligheid in het leven en in het geloof als bedreiging gezien. In het laatste couplet wordt aan God gevraagd om ons aan te raken met levensadem, met lente-tijding, met kracht ter bevrijding. En dat alles om bovenal vrijheid te mogen ervaren door Christus' liefde voor ons.
Er wordt wel gezegd: Nood leert bidden. In tijden van crises zit de kerk het volst. De kerken zijn nu nog leeg. (Hoewel we ons verbonden mogen weten door de diensten op Omrôp Fryslân op zondag om 10.00 uur.) En toch hoop ik dat er meer dan ooit gebeden wordt, gelezen uit de Bijbel, verhalen van bevrijding en hoop, van liefde en trouw. Dat we werk maken van Jezus' opdracht om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf.
De bevrijding van het coronavirus laat wellicht nog wat op zich wachten, maar Gods liefde en trouw mogen ons in deze dagen een bevrijdend gevoel geven.

ds. Douwe Wijmenga
 
terug
 
 
 
 
Kerkdienst

26 juni
tentdienst in Easterein
10 uur
Voorganger: 
ds. D. Wijmenga

M.m.v. Corps Wilhelmina en gitaar

Deze dienst wordt niet opgenomen en is dus niet te volgen via de livestream
De diensten zijn ook te volgen via:
Kerkdienstgemist
 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in It Bynt of in de toren van de Jacobikerk! Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Privacyverklaring

        (klik op de afbeelding)
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.