Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
kerkblad kerkblad
Het is bijna Pinksteren, feest van de heilige Geest. In het Bijbelverhaal uit Handelingen 2 lezen we van de leerlingen die bij elkaar zaten, opgeschrikt werden door het geluid als van een sterke wind en verlicht werden door iets als vlammen op hun hoofden. Ze gingen naar buiten, gedreven door de Geest, om te vertellen over Jezus Christus, over Gods liefde en trouw en over onze bestemming in Gods koninkrijk.
Tot en met Hemelvaart was het Jezus zelf die wijze woorden sprak, die vertelde hoe de mensen goed moesten leven: goed voor zichzelf, goed voor de naaste en goed voor God. Maar nadat Jezus teruggekeerd was naar de hemel, moesten zij zelf woorden zoeken.
Pas tien dagen later, met Pinksteren, werden ze door Gods Geest gevuld met inspiratie en enthousiasme en konden ze het goede nieuws aan iedereen vertellen, in elke taal. In het Bijbelboek Handelingen staan verschillende toespraken van leerlingen, te beginnen met die van Petrus.
Vertellen wat je precies gelooft, valt niet mee. Een enkeling kan dat moeiteloos verwoorden, maar de meesten van ons zullen waar-schijnlijk schuchter stamelen.
Tijdens het laatste deel van de opleiding theologie kreeg ik de opdracht om een geloofsbelijdenis te schrijven. Het hoefde niet compleet te zijn, niet alomvattend, niet voor eeuwig geldig. Als het maar een spontane verwoording was van wat ik op dat moment belangrijk vond in mijn geloof. We hadden er 30 minuten de tijd voor.
De eerste vijf of tien minuten zat ik wat wezenloos voor me uit te staren. Want zomaar een geloofsbelijdenis schrijven, dat kan toch niet?
Maar met Pinksteren had Petrus ook geen gelegenheid lang na te
denken over wat hij zou gaan zeggen. Hij kreeg de Geest en hij sprak vol vuur. Misschien moest ik niet teveel na denken en gewoon beginnen met schrijven.
Binnen tien minuten stond dit op papier:

Ik geloof. Ik kan niet anders. Want om mij heen zie ik de schepping, gemaakt door God, liefdevol, trouw. Zelf ben ik kind van God, deel van de schepping. Deel ook van het grote verhaal van God met mensen, het verhaal dat spreekt in Gods Woord, in Oude en Nieuwe Testament en nog steeds verteld wordt en groeit. Dit verhaal verdichtte zich in Jezus Christus, Gods zoon. 100% God, 100% mens, in leven, in dood, in leven voorbij de dood ons voorgegaan als voorbeeld, als uitnodiging, als bemoediging. Ik geloof dat Gods Geest ons inspireert en enthousiasmeert, we krijgen zin aangereikt en we krijgen er weer zin in. Daarom ben ik deel van de kerk van alle tijden en alle plaatsen, altijd en overal. Ik geloof dat we samen toeleven naar Gods komende koninkrijk. Amen.

Nu ik dit twaalf jaar later weer terug lees, kan ik me er nog steeds in vinden. Wellicht zou ik het nu anders formuleren of andere accenten leggen. Toch is het goed.
Probeer het zelf ook maar eens: binnen 30 minuten op papier zetten wat u/jij gelooft. Niet teveel nadenken. Gewoon beginnen met schrijven. Fouten maken kan niet.
Misschien bent u/ben je positief verrast wat er op papier komt, net zoals Petrus waarschijnlijk verrast was door wat hij mocht vertellen aan de mensen in Jeruzalem.
Ik wil voor deze Pinkstertijd de regel uit mijn geloofsbelijdenis eruit lichten die over de Geest gaat: 'Ik geloof dat Gods Geest ons inspireert en enthousiasmeert, we krijgen zin aangereikt en we krijgen er weer zin in.'
Inspiratie en enthousiasme hoop ik telkens weer te mogen vinden en
delen in het kerkenwerk. Diensten en ontmoetingen mogen een bron van inspiratie zijn, ze mogen ons enthousiast maken. Maar het gaat nog een laag dieper. Deze twee woorden vertellen ons waar we onze inspiratie vandaan krijgen, waardoor we enthousiast worden.
Het woord 'inspiratie' komt van het Latijn voor 'in de Geest'. Wie door Gods Geest geraakt wordt, die is geïnspireerd. En het woord 'enthousiasme' komt van het Grieks voor 'in God'. Wie bij God hoort, mag vrolijk worden, in beweging worden gezet.
Gods Geest reikt ons zin aan in het leven. We zijn als mens geliefd en gewild. Ons leven heeft zin: voor onszelf, voor onze naasten en voor God. Zo zorgt God – Vader, Zoon en heilige Geest – ervoor dat we zin in het leven mogen krijgen.
Juist in deze coronatijd is het goed om dat vast te blijven houden. Ook nu vinden we zin in al wat goed gaat, in alles wat we wel mogen en kunnen, in alles wat aan omzien en medeleven naar voren komt.
Als het goed is mogen we over niet al te lange tijd weer naar de kerk komen. Onder allerlei voorwaarden van hygiëne, afstand en niet zingen. Ik hoop dat we dan met elkaar kunnen delen hoe Gods Geest ons geleid heeft. Dat we elkaar kunnen vertellen wat ons inspireert en enthousiasmeert. Dat we zin aangereikt krijgen en er weer zin in hebben om samen kerk te zijn.
Ik wens u/jou succes met het verwoorden van uw/jouw geloof. Voel je vrij om de voorzichtige pogingen van geloofsbelijdenissen met elkaar te delen. Want zo inspireren en enthousiasmeren we elkaar. Zo kunnen we toch Pinksteren vieren, zelfs zonder reguliere kerkdienst.
Goede Pinksterdagen!

ds. Douwe Wijmenga
Meditatief moment
We zijn onderweg naar Pinksteren. Hier in het mooie Friesland is dat vooral het feest van de Fiets-Elfstedentocht, die helaas dit jaar niet doorgaat. Pinksteren heeft natuurlijk een veel diepere betekenis, al kunnen veel mensen zich daar niet zoveel bij voorstellen, wat heel begrijpelijk is als je er niet mee bent opgevoed. Een aantal jaren geleden vroeg een collega op school, die zei niets met het geloof te hebben: 'Wat is eigenlijk de betekenis van Pinksteren?' Mijn antwoord was o.a.: 'Dan komt de Geest van God bij de mensen'. Haar reactie was: 'O, met Hemelvaart is Jezus naar de hemel gegaan en met Pinksteren komt Hij terug. Dat is dus een retourtje.' Inderdaad Jezus laat ons niet alleen…
Het brengt ons bij ons zelf: wat betekent Pinksteren voor ons persoonlijk en als kerkelijke gemeente?
Op de 50e dag van Pasen zijn Jezus en zijn volgelingen bij elkaar in één van de bijgebouwen van de tempel en ze vieren het Wekenfeest van de tarweoogst en de wetgeving. Plotseling, en dat is op Gods tijd, wordt de ruimte waarin ze bij elkaar zitten gevuld door een gesuis. Het is alsof er een geweldige windvlaag door het huis trekt. Schrik… verbazing en ontzetting:
er verschijnen tongen als van vuur op de hoofden van de mensen en ze worden allemaal vervuld met de Heilige Geest. Hoe de achtergronden, levenservaringen en geloofsbeleving ook verschilden, de Geest kwam op hen en zet hen in beweging.
Eén van onze gemeenteleden Jildou Elgersma heeft dat zo indrukwekkend vertolkt in het door haar zelf gemaakte onderstaande gedicht.

Trije-ienheid
God
Jezus Kristus
Hillige Geast
Skepper
Ferlosser
Treaster
Trije-ienheid
Ik mei
libje
troch de
leafde fan
God de Heit
Jezus de Soan
De Hillige Geast

Op die Pinksterdag wordt de belofte van God gerealiseerd, nl. de komst van de Heilige Geest en het begin van een nieuwe tijd. God legt zich niet neer bij de kwade machten uit het verleden en in het heden. God legt zich niet neer bij de gevolgen van het rondwaren van het coronavirus.
Daar op die Pinksterdag is de Geest van Christus, de opgestane Heer Die in de mensen komt wonen en Die mensen verandert en vernieuwt.
Die verandering en vernieuwing wordt er vandaag de dag van ons allemaal gevraagd, nu we te maken hebben met een nieuwe werkelijkheid. Pinksteren roept ons op om ruimte te maken voor de Heilige Geest Die ons daarin de weg wil wijzen. We ontmoeten Hem in de natuur, in de ontmoeting met de ander en daar waar we samen biddend optrekken en samen werken aan de nieuwe werkelijkheid en leven met de hoop.
Die Geest die Jezus zijn leven lang op aarde bezielde. Jezus die zich inzette voor de zaak van God, Zijn Vader. Die licht bracht in de duisternis.
Jildou heeft het zo mooi vertolkt in het nu volgende gedicht van haar hand.

Ruach
Lit de
Hillige azem
troch dy hinne
streame
ljocht yn,
tsjusternis út
Ruach
de Hillige Geast
wol dy treaste
de tsjusternis
ferdriuwe
eangst
omfoarmje
ta leafde
Azemje
de libbensazem
dy’t dyn Skepper
dy jout
ljocht yn
tsjusternis út
Ruach

Wie stil is… en op de knieën gaat… geeft de Geest, Ruach, de ruimte die ons in beweging wil zetten.
Pinksteren is een kwestie van hoofd en hart… liefde die zich in veel gestalten laat zien. Als een donderslag bij heldere hemel kan een vuur in ons dalen en leert ons spreken vanuit het hart. Wij, kinderen, jongeren en ouderen, verstaan elkaar in een gebaar: een oogopslag, een uitgestoken hand, een arm om de schouder in deze tijd of een zelf geschreven gedicht. Zo mogen wij er zijn voor elkaar met en door Gods Geest die ons in beweging zet.
Pastor S. Aardema
 
terug
 
 
 
 
Kerkdienst

26 juni
tentdienst in Easterein
10 uur
Voorganger: 
ds. D. Wijmenga

M.m.v. Corps Wilhelmina en gitaar

Deze dienst wordt niet opgenomen en is dus niet te volgen via de livestream
De diensten zijn ook te volgen via:
Kerkdienstgemist
 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in It Bynt of in de toren van de Jacobikerk! Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Privacyverklaring

        (klik op de afbeelding)
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.