Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
kerkblad kerkblad
              Het volk dat in duisternis ronddoolt
              ziet een schitterend licht.
              Zij die in het donker wonen
              worden door een helder licht beschenen  Jesaja 9:1

En alweer is er bijna een jaar voorbij. Een jaar waarin we van jong tot oud ‘stil gezet zijn’ omdat een virus de wereld in zijn greep heeft en niemand ontkomt aan de invloed daarvan. Het is een jaar van bezinning: hoe gaan wij om met onze mooie schepping die ons gegeven is, hoe gaan wij om met elkaar in zorg, liefde en aandacht voor elkaar. Voor veel mensen is er heel wat gebeurd in positieve en minder positieve zin. Als we het oude jaar achter ons laten, nemen we zeker ook gebeurtenissen mee het nieuwe jaar in. De vraag is dan: hoe doen we dat dan?
Soms zijn er gebeurtenissen in een mensenleven waar je liever niet meer aan wilt denken, omdat je geraakt of gekwetst bent. Het liefst druk je dan even op de ‘delete knop van je computer’ om het verdriet, de pijn en de zorg te verwijderen. Minder positieve gebeurtenissen kunnen onze gedachten behoorlijk in beslag nemen en om ze stop te zetten vraagt vaak een uiterste inspanning. Maar er is ook die andere kant in ons leven: dat we door positieve gebeurtenissen aangeraakt en bewogen worden. Goede berichten na uitslagen, genezing na ziekte, de geboorte van een kind of het vieren van een jubileum. Wat doet het ons goed: een bemoedigend woord van de ander, dat kaartje, het warme samenzijn in de kerk of in een gespreksgroep en vooral de zorg voor elkaar. Hoe indrukwekkend is het vele werk dat voor de kerk in Wommels-Hidaard in stilte gedaan wordt door zoveel mensen. Dat is iets om dankbaar voor te zijn en als een licht op ons pad te ervaren. Al een aantal jaren ben ik, in de Adventstijd, voor gegaan in ‘A Festival of Lessons of Carols’. Machtig en indrukwekkend zingen koor en gemeente dat bijzondere lied:
              Al wie dolend in het donker
              in de holte van de nacht             
en verlangend naar een wonder
              op de nieuwe morgen wacht:
              Vrijheid wordt aan u verkondigd
              door een Koning zonder macht.  (EB Lied 109)   
Wat een bemoedigend lied. Het mag ons raken… en boven onszelf uittillen, want er wordt vrijheid verkondigd aan alle mensen die zich gevangen voelen door gebeurtenissen in hun leven. Vrijheid en licht, warmte en liefde is in de wereld gekomen van een God die tot ons kwam in de gestalte van een Kind. Dit Kind, dat ons met grote ogen aankijkt, stralend van vertrouwen… maar zonder respons en daarom overgaand in angstige vertwijfeling, is niet gewenst in deze wereld. Hier heersen tot op de dag van vandaag vaak andere wetten dan die van recht en gerechtigheid, van vrede en vrijheid. Kinderen passen daar niet in… Maar elk kind, dichtbij of veraf dat sterft ‘door onze schuld of nalatigheid’, verwijdert ons verder van dit Kind dat onze redding betekent en dat ons licht wil geven in het donker.
Er is een Kind geboren, een Koning zonder macht. Pas als het kind in ons, als dit Kind in ons, het leven, ons leven bepaalt dan is er redding en hoop, uitzicht en licht: dan is het God met ons! Dan wordt het leven goed en vinden wij onze bestemming. Dan zijn wij mens zoals wij bedoeld zijn. Dan kunnen we minder positieve gebeurtenissen beter dragen of zelfs helemaal loslaten omdat er Licht schijnt in de duisternis. Dat Licht mogen we ook geven aan en delen met onze medemens veraf en dichtbij. Er ligt een nieuw jaar voor ons en wat de toekomst brengt weten we niet. We mogen wel weten dat het ‘Een jaar des Heren’ is, waarin Hij een Licht op ons pad wil zijn, zodat we niet in het donker gaan dwalen of verdwalen, omdat wij er voor God en voor elkaar toe doen.
Tot de groten zal Hij spreken
              even weerloos als een lam.
              het geknakte riet niet breken
              Hij bewaakt de kleine vlam
              hoort en ziet het nieuwe teken
              van een God Die tot ons kwam.
Via deze weg wens ik kinderen, jongeren en ouderen goede Kerstdagen en een gezegend Nieuw jaar. Met een hartelijke groet voor u en jou allemaal van pastor S. Aardema.
terug
 
 
 
 
Kerkdienst

26 juni
tentdienst in Easterein
10 uur
Voorganger: 
ds. D. Wijmenga

M.m.v. Corps Wilhelmina en gitaar

Deze dienst wordt niet opgenomen en is dus niet te volgen via de livestream
De diensten zijn ook te volgen via:
Kerkdienstgemist
 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in It Bynt of in de toren van de Jacobikerk! Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Privacyverklaring

        (klik op de afbeelding)
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.