Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
kerkblad kerkblad
Wat zal de toekomst ons brengen? Dat is een vraag die erg indringend is in januari 2021. We hebben allicht allemaal verwachtingen en goede voornemens. Maar in deze tijd is er in toenemende mate ook de vraag: ‘Waar gaat het naar toe met deze wereld, met de kerk en met ons eigen leven?’ Meer dan ooit beseffen we dat we kwetsbare mensen zijn, er is de pijn van het niet kunnen bezoeken van ouders, kinderen en kleinkinderen, zorgen zijn er om het voortbestaan van bedrijven, het behoud van banen of het kunnen vervolgen van een studie. De weg die voor ons ligt, kennen wij niet. De enige die macht heeft over het heden en de toekomst is God. Ons leven ligt in de hand van God, als een kostbaar en kwetsbaar mens. Dat belijdt de Prediker en dat mogen wij hem nazeggen. De Prediker heeft soms wat een donkere kijk op het leven omdat hij het ‘oude’ niet los kan laten, maar hij is wel realistisch. Hij doet een oproep om vooral te genieten en het leven te beleven en de mogelijkheden te gebruiken die we gekregen hebben. Om dat te realiseren konden we daar onze handen het komende jaar wel eens vol hebben.
Treffend is hoe de Prediker ons op de betekenis van de handen wijst. Eerst spreekt hij over de hand van God en dan over wat onze handen mogen doen. Nee we mogen nu geen handen schudden en ook niet aanraken of knuffelen, maar God kent die grenzen niet.
We leven in het jaar 2021… we zijn stil gezet… om ons te bezinnen…
Waarom, waartoe en hoe? Die vragen kunnen we alleen beantwoorden vanuit ons geloof dat we ‘s zondags belijden en door de week beleven. Dan komt het aan op mijn visie, gebaseerd op mijn geloof dat een kapstok kan zijn waar we allerlei activiteiten aan hangen en van waaruit we handelen.
We hoeven dat allemaal niet alleen te doen. De Prediker spreekt over Gods handen en onze handen. Hij belijdt – en dat mogen wij met hem doen – dat ons leven in Gods hand rust en we alles wat zich daarin afspeelt aan Hem mogen toevertrouwen. Daarom mag dit erbij in dit nieuwe jaar: ‘Geef de Here uw hand’.

Ons leven toevertrouwen aan God betekent kunnen loslaten wat ons belemmert in ons mens-zijn zoals God dat bedoeld heeft.
God is de grote beeldhouwer van ons leven, dat in zijn hand ligt. Met zijn handen is Hij rusteloos bezig, om met het ruwe materiaal dat wij zijn, unieke mensen te maken naar zijn beeld, ook in dit nieuwe jaar. Loslaten is een beetje sturen om ruimte te maken voor God en vol vertrouwen ons leven in zijn handen te leggen en onze levensweg te vervolgen. ‘Geef de Here uw hand en laat los’, dat is de inzet van vertrouwen. Zo mogen we op weg gaan, genieten en werken al wat onze hand vindt om te doen.
Pastor Simie Aardema.

 

Us tiden yn Gods hân
De tiid tikket súntsjes troch
wizers draaie yn it rûn
wikseling fan ‘t jier, it wie der wer
minsken bliuwe mei de tiid ferbûn.
Tiid komt, tiid giet
tiid nimt minsken meisjesname
de tiid ha wy net yn ‘e hân
tiid riget dei oan dei.
Geande de tiid temjitte
tiid dy’t net fan skoftsjen wit
mei Him, ivich deselde
‘t wurk fan Syn hân nea farre lit.
Us tiden yn Gods hân
jout wissichheid, jout rêst
wat de tiid ek bringe sil
Hy hâldt ús altyd fêst.
 
Ut de bundel ‘De sirkelgong fan de tiid’ fan Wieke de Boer-Hiemstra
terug
 
 
 
 
Kerkdienst

26 juni
tentdienst in Easterein
10 uur
Voorganger: 
ds. D. Wijmenga

M.m.v. Corps Wilhelmina en gitaar

Deze dienst wordt niet opgenomen en is dus niet te volgen via de livestream
De diensten zijn ook te volgen via:
Kerkdienstgemist
 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in It Bynt of in de toren van de Jacobikerk! Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Privacyverklaring

        (klik op de afbeelding)
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.