Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
meditatie meditatie
Acht jaar geleden overleed mijn pake, Douwe Wijmenga, in de veertigdagentijd, vlak voor de stille week. Tijdens de veertigdagentijd leven we in de kerk toe naar het sterven van Jezus Christus aan het kruis op Goede Vrijdag en zijn opstanding met Pasen.
Mijn pake had mij dikwijls gezegd dat hij het niet snapte: Hoe kan het christelijke geloof haar symbool en bestaan gronden in een romeins martelwerktuig, namelijk het kruis? Elke veertigdagentijd was voor hem een zoektocht naar hoe dat zit. Want wat is er nu goed aan Goede Vrijdag, wat is er mooi aan het gruwelijk sterven aan het kruis?
Pake genoot van het leven, van alle mooie dingen die God ons schenkt. Hij genoot van de diensten in de kerk, zeker toen ik als zijn kleinzoon ook zijn predikant mocht worden in Oldemarkt. Hij genoot van alle christelijke feesten. Behalve van de veertigdagentijd en de stille week.
Zijn worsteling is misschien ook wel eens onze worsteling met het verhaal van het lijden en sterven van Jezus.
In het nieuwe liedboek staat een lied, waarvan de tekst dieper in gaat op de dubbelheid van het lijden en de pijn enerzijds en de glans en glorie van Gods grootheid anderzijds.
Mijn pake heeft de introductie van dit nieuwe liedboek niet meer mee mogen maken. Maar misschien had hij wat aan de tekst van dit lied gehad. Woorden om tijdens de veertigdagentijd op ons in te laten werken. Niet omdat ze heel gemakkelijk zijn, maar wel omdat ze oproepen tot bezinning.

Gij zijt in glans verschenen, verschenen voor altijd.
Hoe ook in dood verdwenen, ons straalt uw heerlijkheid.
Hoe bitter ook de pijnen door ons U aangedaan,
Gij blijft in glans verschijnen, ziet ons in glorie aan.

Uw marteling, uw lijden, in aller wereldnood,
uw kruisgang door de tijden, uw dagelijkse dood,
het straalt voor onze ogen, het glanst uit alle pijn,
aan haat en hoon onttogen, blijft Gij onze glorie zijn.

Gij zijt in glans en verschenen, verschenen voor altijd.
Gij wilt uw kruis ons lenen, als licht van eeuwigheid.
Geen ondergang kan dreigen, of heerlijk rijst uw beeld
en doet ons mee ontstijgen in glans die alles heelt.

Ik wens u een waardevolle veertigdagentijd toe, op weg naar de stille week, naar Goede Vrijdag en Pasen. 
terug
 
 
 
 
Kerkdienst

26 juni
tentdienst in Easterein
10 uur
Voorganger: 
ds. D. Wijmenga

M.m.v. Corps Wilhelmina en gitaar

Deze dienst wordt niet opgenomen en is dus niet te volgen via de livestream
De diensten zijn ook te volgen via:
Kerkdienstgemist
 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in It Bynt of in de toren van de Jacobikerk! Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Privacyverklaring

        (klik op de afbeelding)
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.