Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
De aanschuiftafel in it Bynt De aanschuiftafel in it Bynt

Samen eten is: passie, gezelligheid, vriendschap, delen, genieten en verbinding.

Afgelopen seizoen is er een keer gezellig met elkaar gegeten. En dat SAMEN eten willen we zo mogelijk weer gaan doen deze winter. We weten nog niet hoe vaak en wanneer, maar geef je op als je interesse hebt. In overleg wordt steeds een nieuwe datum afgesproken. Je ontvangt dan steeds een persoonlijk berichtje als we een datum hebben. Zodat je kan doorgeven of je ook gezellig aanschuift. Een maaltijd kost €3,- per persoon. Opgeven kan via het opgave formulier in het winterwerkboekje, via de mail fam.wijmenga@gmail.com of telefonisch bij Petra 0515-332265.

Petra van der Sluis en Alice Wijmenga
 
Laat je niet ‘ontlezen’ Laat je niet ‘ontlezen’

We houden weer van boeken.
Nog voor de corona uitbrak hebben wij als leesgroep een keuze gemaakt voor de te lezen boeken in seizoen 2020-2021. Lezen is weer populair. Mensen zijn meer thuis en pakken sneller een boek. Vooral digitaal lezen nam volgens het vaktijdschrift “Boekblad” sterk toe. Wij bespreken de inhoud van vier boeken en willen dat met elkaar delen.

Rinkeldekink – Martine Bijl
Dit boek gaat over de hersenbloeding die Martine kreeg in september 2015. Na haar langdurig herstel in een revalidatieoord, waar zij vrijwel alles opnieuw moest leren, bracht ze nog enkele maanden door in een ziekenhuis, waar zij behandeld werd voor depressie. Haar taalvermogen bleef onaangetast. Over therapeuten, over welzijnstaal, over hoe het voelt als iemand anders in je brein is gekropen en daar de boel dreigt over te nemen schrijft ze eerlijk en met humor.

’t Hooge Nest – Roxane van Iperen
De aankoop door schrijfster Roxane en haar man van een villa in het Gooi was de aanleiding van dit boek. In dit huis heeft een bijzondere en gruwelijke familiegeschiedenis plaatsgevonden. Het boek gaat tegelijkertijd over een nog ontbrekend verhaal over de tweede wereldoorlog. De gezusters Brilleslijper zijn de hoofdfiguren in dit waargebeurde verhaal.

De Zusterklokken – Lars Mytting
Noorwegen in het jaar 1880, in een donker, afgelegen dal. De zelfbewuste, leergierige Astrid Hekne is anders dan de andere jonge vrouwen in het dorp Butangen. In datzelfde jaar komt een jonge, ambitieuze dominee naar Butangen, vol grootse plannen en nieuwe ideeën. Voor Astrid, die in de pastorie als dienstmeisje werkt, vertegenwoordigt hij de lonkende wijde wereld. Maar algauw wordt het haar duidelijk dat zijn grootse plannen ook de sloop van de eeuwenoude staafkerk van Butangen behelzen.

Judas – Amos Oz
Het is 1959. De jonge Israëliër Sjmoeël neemt een raar baantje aan: hij betrekt een zolderkamer in het huis van een oude man en diens schoondochter. Sjmoeëls taken in het huis zijn helder: hij wordt geacht de bejaarde man iedere avond pap te brengen en gezelschap te houden tot middernacht. Er is een geheimzinnige voorwaarde aan zijn verblijf: met niemand mag hij over de bewoners van het huis praten.
Dit is het spannende uitgangspunt van “Judas”.

         Maandag 9 november 2020    Rinkeldekink           Bibliotheek
         Dinsdag 15 december 2020    ’t Hooge Nest         Jacobikerk/It Bynt
         Woensdag  20 januari 2021    De Zusterklokken    Bibliotheek
         Donderdag   25 maart 2021   Judas                     Jacobikerk/It Bynt

Aanvang bijeenkomsten: 20.00 uur
Opgave vooraf is noodzakelijk: voor de bibliotheek – p.deboer@bmf.nl
                                             voor Jacobikerk/It Bynt – hvhouten@planet.nl

Per bijeenkomst maximaal 12 deelnemers
Coördinatie: Hink van Houten
 
seniorengespreksgroep Nij Stapert (wordt later hervat) seniorengespreksgroep Nij Stapert (wordt later hervat)

Net als voorgaande jaren zullen we ook deze winter weer een aantal keren bij elkaar komen om met elkaar in gesprek te zijn over geloven in de brede zin des woords. Senioren uit Nij Stapert, de aanleunwoningen en uit het dorp.
Leermomenten, gesprekken over wat iemand op dat moment bezighoudt, bezinningen rond een Bijbelverhaal of Psalm, het kan allemaal. En altijd in een open sfeer, want voorop staat de ontmoeting en dat alles onder het genot van een bakje koffie. Van harte welkom in dit komende seizoen! Door verschuivingen in Nij Stapert zullen deze gesprekken op een andere dag en een andere locatie plaatsvinden: op de eerste donderdagochtend van de maand in de kerkzaal.

Namens het pastorale seniorenteam, ds. Douwe Wijmenga
 
Theaterweekend (volgt op een later moment) Theaterweekend (volgt op een later moment)

Twee jaar geleden hebben we in 24 uur met zeven jongeren een aantal toneelstukken in elkaar gezet en geoefend en samen een dienst samengesteld. Op zaterdagochtend 9.30 uur begonnen we, precies 24 uur later, op zondagochtend 9.30 uur was er de kerkdienst. Zowel de jongeren die meededen als de kerkgangers waren enthousiast over het resultaat van de dienst. Afgelopen jaar is dat er helaas bij in geschoten.
Dit seizoen willen we wel weer een theaterweekend houden. De datum wordt nog vastgelegd en gecommuniceerd met de jongeren en gemeld in Oer de Brêge. Inhoudelijk ligt er nog niets vast. Alles is nog mogelijk, maar we zullen ons laten inspireren door het jaarthema 'Je doet ertoe'.
Het zou mooi zijn als er naast enthousiaste jongeren ook een aantal volwassenen willen helpen bij de begeleiding van dit evenement. Zo kunnen we samen zorgen voor de maaltijden, overnachting en alles wat er nog meer bij komt kijken.

ds. Douwe Wijmenga
 
meditatiegroep meditatiegroep

Mediteren is eigenlijk heel eenvoudig. Stil worden, aandacht geven aan je ademhaling en de tijd nemen om je te verbinden met de Bron van je bestaan. Toch zijn het juist die eenvoudige dingen waaraan je in de drukte van alledag makkelijk voorbij loopt. Dan is het fijn dat je mediteren ook samen kunt doen.
Op maandagavond 19 oktober is er in het Bynt een open avond waarop je kunt kennismaken met meditatie en met mijn manier van werken. Je bent van harte welkom, ook (juist) als je nog niet weet of je er verder mee wilt!
Op maandagavond 9 november starten we met een serie van acht meditatiebijeenkomsten. Kosten zijn € 3,00 per avond (de open avond is uiteraard gratis).

         Maandag 19 oktober 19.45-21.15 uur it Bynt – open avond (gratis)
         Maandag 9 en 30 november, 14 december, 11 januari 2021,
         1 en 22 maart en 12 april 19.45-21.15 uur it Bynt  (€ 3,00 per keer)

Begeleiding: Saskia Leene,
geestelijk begeleider en kleasterpastor in Nijkleaster in Jorwert
Voor meer informatie: 0515-433546 of s.leene@ziggo.nl
 
Bijbelstudie: voor de preek uit Bijbelstudie: voor de preek uit

In de preek probeer ik elke keer de Bijbeltekst, en de tijd waarin het geschreven is, te begrijpen en van daaruit de overstap te maken naar de wereld van vandaag: wat heeft die oude tekst ons nu nog te vertellen? Daarvoor gebruik ik wat ik allemaal geleerd heb tijdens de opleiding theologie, mijn studieboeken, Bijbelcommentaren, maar vooral ook mijn eigen gevoel en ervaring. Bij het lezen van een Bijbeltekst is er altijd wel iets dat blijft hangen, dat je blij maakt, dat wringt, dat vragen oproept, dan raakt aan geloof. Als dat bij mij zo is, dan geldt dat waarschijnlijk net zozeer voor u als luisteraar. Dat is dan vaak mijn aanknopingspunt voor het uitwerken van de preek.
Ook dit seizoen wil ik graag een aantal keer samen naar de Bijbeltekst voor de komende zondag kijken. Door samen te lezen en samen het gedeelte te bespreken en te zien wat het voor ons vandaag kan betekenen, hoop ik inspiratie op te doen voor mijn preek. Niet dat we tijdens deze Bijbelstudie al een preek gaan schrijven, maar het kan me wel op goede ideeën brengen.
Deze Bijbelstudie is geen éénrichtingsverkeer, waarin ik als predikant vertel hoe het gedeelte gelezen moet worden. Juist door samen in een open sfeer een tekst te verkennen, kunnen we er allemaal van leren. Er is geen (theologische) voorkennis nodig, iedereen blijkt wel iets waardevols in te brengen. Het is geen samenhangende serie studies; de avonden kunnen prima los van elkaar beleefd worden. Uitgangspunt is (vrijwel) altijd de tekst die de zondag erop op het leesrooster staat.

         19.30-20.30 uur, it Bynt (of in de toren van de kerk)
         maandag 26 oktober, 16 november, 7 december, 18 januari 2021,
         8 maart, 19 april, 17 mei en 28 juni

ds. Douwe Wijmenga

 
 
Leerhuis 'Er is meer dan de Bijbel alleen' (Volgt op een later moment) Leerhuis 'Er is meer dan de Bijbel alleen' (Volgt op een later moment)

Een mens is nooit te oud om te leren. Dat geldt voor een jongere die een nieuw sport uitprobeert net zo goed als voor een gepensioneerde die aan een computercursus deelneemt. Ook in de kerk zijn we een lerende gemeente. We leren van wat er in de diensten gedaan en gezegd wordt, we leren uit de Bijbel en we leren van elkaar.
Bij de bijbelstudie 'Voor de preek uit' lezen we de teksten die op het leesrooster van de kerk staan en zoeken naar zin en betekenis. Maar er is meer geschreven dan de Bijbel alleen. Naast Oude en Nieuwe Testament zijn in de loop der eeuwen talloze joodse en christelijke en joods-christelijke (de grens tussen die twee was niet altijd duidelijk te trekken) teksten geschreven.
In twee avonden proberen we een globaal beeld te krijgen van wat er zoal geschreven is. Het wordt een proeverij van stukjes tekst, die soms vertrouwd klinken en dichtbij de bijbelse boodschap staan, maar soms ook heel merkwaardig kunnen aandoen.

Tijdens de eerste bijeenkomst ligt de nadruk meer op een verkenning van welke soort teksten er wanneer ongeveer geschreven zijn. Termen als Apokriefen, Pseudepigrafen, Dode-Zeerollen, Nag Hammadigeschriften, Midrasj, Misjna, Talmud, alternatieve evangeliën, apostolische vaders en apologeten komen dan ter sprake. Na die inleiding zullen fragmenten tekst worden gelezen en besproken. De tweede avond gaan we daarmee verder.
Een leerhuis voor iedereen die nieuwsgierig is naar wat er meer is dan de Bijbel alleen.

De data voor dit leerhuis moeten nog worden gepland, maar zullen waarschijnlijk na de jaarwisseling vallen. Houd Oer de Brêge in de gaten voor meer informatie.

ds. Douwe Wijmenga
 
Verliesverwerking Verliesverwerking

Veel kinderen, jongeren en ouderen worden geconfronteerd met verlies. Het kan door het overlijden van iemand die je lief en dierbaar is. Het kan door het verlies van gezondheid, een baan of een echtscheiding. Zelfs het verlies van een huisdier, een verhuizing kan verlies betekenen, maar ook het verlies van het contact met een naaste betekent rouw.
Gedurende verlies- en rouwverwerking, dat in verschillende stadia verloopt, moet er verwerkt worden. Rouwen is hard werken…
Maar hoe doe je dat en durf je erover te spreken? Waar loop je tegen aan tijdens het rouwproces?
In de groep 'Verliesverwerking' proberen we het rouwproces bespreekbaar te maken.
We spreken nu al met een bestaande groep over rouwverwerking. Rust en ruimte creëren en naar elkaar luisteren en er voor elkaar te zijn maakt dat we mogen delen en verwerken.
Wie interesse heeft om deel te nemen aan deze gesprekken kan contact opnemen met pastor Simie Aardema of ds. Douwe Wijmenga

Pastor Simie Aardema
 
 
 
 
27 juni kerkdienst


Jacobitsjerke: 09:30
Voorganger: ds. D. Deuzeman

Organist: Doeke van Wieren

De dienst is te volgen via
Kerkdienstgemist
 
 
Start kerkdiensten en gebruiksplan RIVM
Er mogen weer 30 mensen de kerkdienst bijwonen. Ook de diensten in Hidaard worden hervat. Lees meer over het opgeven van het bijwonen van een kerkdienst in de onderstaande link.
Start kerkdiensten en gebruiksplan RIVM
 
Privacyverklaring

        (klik op de afbeelding)
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
Corona-virus
Onze kerk en het coronavirus
Om met elkaar te delen 
Gebruiksplan van de kerk volgens het RIVM
 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in de toren van de Jacobikerk! Welkom!
 
Telefonisch reserveren Kerkdiensten

Max. 30 kerkgangers, telefonisch reserveren verplicht!
Meer informatie.
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.