Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
Bijbels creatief Bijbels creatief

Bijbels creatief

Het is waardevol om met elkaar in gesprek te komen over leven, geloof en de Bijbel. Maar niet iedereen zit te wachten op praten. Misschien past actief bezig gaan wel meer bij je. In twee avonden willen we ontspannen creatief aan de slag gaan. We laten ons (losjes) inspireren door verhalen uit het Marcusevangelie. Daaruit halen we thema's, gevoelens, vormen en kleuren. De eerste avond zal er individueel gewerkt worden op papier, de tweede avond wordt er samen gewerkt aan een textiele vorm.
Voor beide avonden geldt dat het ermee bezig zijn belangrijker is dan het eindproduct. Wij zijn geen Rembrandt of couturier, maar wie het verschil kent tussen een kleurpotlood en een breinaald is al van harte welkom. Veel mensen zijn bang om iets te proberen, bang om fouten te maken. Deze bijeenkomsten gaat het vooral om het samen aan de slag gaan. Wat het ook wordt, het wordt altijd wat.
De eerste avond krijgen we ondersteuning van Gerrit Terpstra. De tweede avond zal Sjoukje Nauta ons begeleiden.
Voor de eerste avond hoeft geen materiaal te worden meegenomen. Het zou fijn zijn als u voor de tweede avond wat lapjes, knopen, wol, lint, oude versleten kledingstukken om te verknippen of wat dan ook mee wilt nemen. Mocht u niets hebben, dan bent u natuurlijk nog altijd van harte welkom.

Datum:    Dinsdag 11 december 19.45 uur it Bynt op papier
    Dinsdag 5 februari 19.45 uur it Bynt met textiel
Leiding: ds. Douwe Wijmenga

 

 
gespreksgroep Hidaard-Wommels gespreksgroep Hidaard-Wommels

Gespreksgroep Hidaard-Wommels

Ook dit seizoen vier vrijdagavonden waarop we elkaar ontmoeten voor een goed gesprek: zie daar het basisconcept al vele jaren voor deze gesprekskring. Een goed gesprek over zaken uit de actualiteit van kerk en samenleving, of wat meer thematisch. De data zijn vastgelegd, de inhoud nog niet. Eigen ideeën zijn daarom van harte welkom.
We zien uit naar mooie ontmoetingen onder het genot van een kopje koffie of thee, of bij de nazit nog wat anders. Laten we er met elkaar weer mooie avonden van maken.

Datum:    Vrijdag 12 oktober, 16 november, 18 januari en 8 maart
Tijd:    20.15 uur 
Plaats:  Hiddahûs
Leiding: Henk de Boer, Amarens Spoelstra, ds. Douwe Wijmenga


 

 
seniorengespreksgroep Nij Stapert seniorengespreksgroep Nij Stapert

Seniorengespreksgroep Nij Stapert e.o.

Net als voorgaande jaren zullen we ook deze winter weer een aantal keren bij elkaar komen om met elkaar in gesprek te zijn over geloven in de brede zin des woords. Ouderen uit Nij Stapert, de aanleunwoningen en uit het dorp: we nemen het 'en omstreken' heel ruim.
Leermomenten, gesprekken over wat iemand op dat moment bezighoudt, bezinningen rond een Bijbelverhaal of Psalm, het kan allemaal. En altijd in een open sfeer, want voorop staat de ontmoeting en dat alles onder het genot van een bakje koffie. Van harte welkom in dit komende seizoen!

Datum:    Dinsdag 16 oktober, 4 december, 22 januari en 12 maart
Tijd:     9.45-11.15 uur 
Plaats:    Nij Stapert, huiskamer boven.
Leiding:  het pastorale seniorenteam, ds. Douwe Wijmenga

 
Theaterweekend Theaterweekend

Theaterweekend – in 24 uur een verhaal maken
Jeugd speelt, iedereen helpt


In 24 uur kan er veel gebeuren. Vanuit niets kan er iets moois gemaakt worden. Op zaterdag 26 januari 2019 willen we met elkaar een korte theater/toneelvoorstelling bedenken en in elkaar zetten om de volgende ochtend tijdens de kerkdienst uit te voeren. We beginnen om 9.30 uur, precies een etmaal voor het begin van de dienst. Als uitgangspunt nemen we een verhaal uit het Marcusevangelie, dat we op eigentijdse wijze interpreteren. Hoe dat gaat worden? Dat bepalen we met elkaar.

Het zou mooi zijn als de rollen gespeeld kunnen worden door jongeren.
Ook wie niet in de spotlights wil of durft te staan is van harte welkom. We zijn namelijk ook op zoek naar decorbouwers, techneuten, muzikanten, tekstschrijvers, regisseurs, mensen voor kostuums, grime, catering, en alles wat er verder nog nodig is om een mooi stuk te maken en te spelen. In de ondersteunende taken is iedereen van elke leeftijd welkom. Het maakt ook niet uit of je vaak in de kerk komt of eigenlijk nooit. Het plezier van het samen in korte tijd een stuk in elkaar zetten is het belangrijkste.
De jeugd mag blijven slapen in it Bynt van zaterdag op zondag: slaapzak en een matje meenemen.

Datum:    Zaterdag 26 januari 9.30 uur 
Plaats:  it Bynt en de kerk.
Leiding: ds. Douwe Wijmenga

 

 
meditatiegroep meditatiegroep

Meditatiegroep

Mediteren is eigenlijk heel eenvoudig. Stil worden, aandacht geven aan je ademhaling en de tijd nemen om je te verbinden met de Bron van je bestaan. Toch zijn het juist die eenvoudige dingen waaraan je in de drukte van alledag makkelijk voorbij loopt. Dan is het fijn dat je mediteren ook samen kunt doen.

Data:  maandagavond 29 oktober, 19 november, 17 december, 14 januari 2019, 11 februari, 4 maart, 
       25 maart
20:00 – 21:30 uur in It Bynt

Kosten zijn € 3,00 per avond (de open avond is gratis)

Begeleiding: Saskia Leene, geestelijk begeleider en kleasterpastor in Nijkleaster in Jorwert
Voor meer informatie: 0515 433546 of

 

 
Gun je jezelf een boek?

Gun je jezelf een boek?

Gun je jezelf een boek?
Een boek om je te vermaken, te betoveren, te raken of tot nadenken te stemmen. Van harte welkom bij de leesgroep.

6 februari 2019 Het monster van Essex van Sarah Perry

Engeland, eind negentiende eeuw: een gevleugelde monsterslang zou in de moerassen bij het dorpje in Essex zijn gesignaleerd. Ongelukken met mens en dier worden daar aan het monster toegeschreven. 
De vrijzinnige Londense weduwe Cora gaat met haar autistische zoon en haar socialistische vriendin Martha op zoek naar het monster en naar fossielen. 
De plaatselijke dominee, met wie Cora bevriend raakt, gelooft er niet in, evenmin als in fossielen en Darwin. Zijn vrouw gelooft in de natuur, de chirurg die verliefd is op Cora zweert bij de wetenschap en stort zich op de verheffing van de bewoners van de Londense sloppenwijken. Een bijzonder sfeervolle geschreven gothic novel met interessante personages.

Aanvang:    20.00 uur
Plaats:        bibliotheek
Coordinator:     Hink van Houten (

 
Bijbelstudie: voor de preek uit Bijbelstudie: voor de preek uit

Bijbelstudie: voor de preek uit

In de preek probeer ik elke keer de Bijbeltekst, en de tijd waarin het geschreven is, te begrijpen en van daaruit de overstap te maken naar de wereld van vandaag: wat heeft die oude tekst ons nu nog te vertellen? Daarvoor gebruik ik wat ik allemaal geleerd heb tijdens de opleiding theologie, mijn studieboeken, Bijbelcommentaren, maar vooral ook mijn eigen gevoel en ervaring. Bij het lezen van een Bijbeltekst is er altijd wel iets dat blijft hangen, dat je blij maakt, dat wringt, dat vragen oproept, dan raakt aan geloof. Als dat bij mij zo is, dan geldt dat waarschijnlijk net zozeer voor u als luisteraar. Dat is dan vaak mijn aanknopingspunt voor het uitwerken van de preek.
Dit seizoen wil ik graag een aantal keer samen naar de Bijbeltekst voor de komende zondag kijken. Door samen te lezen en samen het gedeelte te bespreken en te zien wat het voor ons vandaag kan betekenen, hoop ik inspiratie op te doen voor mijn preek. Niet dat we tijdens deze Bijbelstudie al een preek gaan schrijven, maar het kan me wel op goede ideeën brengen.
Deze Bijbelstudie is geen éénrichtingsverkeer, waarin ik als predikant vertel hoe het gedeelte gelezen moet worden. Juist door samen in een open sfeer een tekst te verkennen, kunnen we er allemaal van leren. Het is dan ook geen samenhangende serie studies; de avonden kunnen prima los van elkaar beleefd worden. Uitgangspunt is altijd de tekst die de zondag erop op het leesrooster staat.

Datum:    Maandag 8 oktober, 5 november, 28 januari, 11 maart, 
    6 mei en 3 juni.
Tijd:    19.30 uur
Plaats:   it Bynt
Leiding: ds. Douwe Wijmenga


 

 
Film Les Innocentes

Film Les Innocentes

Zaterdag 9 februari om 20.00 uur:
Les Innocentes
Een film uit 2016 van
Anna Fontaine


Les Innocentes opent in de Poolse winter van 1945. Franse Rode Kruis-arts Mathilde behandelt gehavende landgenoten die in concentratiekampen hebben gezeten, maar wordt een andere wereld in getrokken wanneer een lokale non om haar hulp vraagt. Een van haar kloostergenoten staat op het punt om te bevallen. Schandalig als dat ooit uit zou komen, dus mag er geen Poolse dokter komen helpen en moet Mathilde haar mond houden over wat ze heeft gezien. Maar al snel blijkt dat het probleem veel groter is. Het is negen maanden na een dagenlang bezoek van een peloton Russen en er zijn duidelijk meer slachtoffers gevallen.

 

 
Nijkleaster Kuiertocht

Nijkleaster Kuiertocht

Nijkleaster Kuiertocht

Elke woensdagochtend is in Jorwert de Kleaster Ochtend, die ondermeer bestaat uit een wandeling die 60 - 90 minuten duurt. Daarbij staan stilte, bezinning en verbinding centraal. Deze aspecten komen tot uiting in de vorm van:
= een half uur zwijgen
= een half uur denken / bezinnen
= een half uur in gesprek, waarin het vooral aankomt op luisteren.
We volgen gewoon het programma van de Kleaster Ochtend met samenkomen in de kerk. Voor koffie en thee wordt gezorgd. De zelf meegebrachte lunch wordt na afloop van de wandeling gezamenlijk genuttigd. Een donatie van €5,- p.p. wordt op prijs gesteld. Rond 13.00 uur is het einde van deze bijzondere Ochtend.
Deelnemen als groep kan hooguit met 12 personen. 
We hebben gekozen voor een woensdag in de herfst en één in het voorjaar.

Datum : woensdag 10 april 2019
Tijd :      08.45 uur vertrek bij de Jacobikerk
coordinatie: Eelke Malda tel. 332050 mail:     

 
Gun je jezelf een boek?

Gun je jezelf een boek?

Gun je jezelf een boek?
Een boek om je te vermaken, te betoveren, te raken of tot nadenken te stemmen. Van harte welkom bij de leesgroep.

14 maart 2019: De acht bergen van Paolo Cognetti

Er schuilt een universele kracht in dit grotendeels autobiografische boek over een langdurige mannenvriendschap, gesmeed in een desolaat landschap. Hoofdpersoon is de Milanese stadsjongen Pietro. Vanaf zijn elfde jaar verblijft hij elke zomer met zijn ouders in het Alpendorpje Grana. In dit gehucht ontmoet hij de even oude koeienjongen Bruno. De twee ontwikkelen een diepe, levenslange band. Dit boek geeft een aangrijpende reconstructie van een gemankeerd verleden, waar de bergen onvermoede sporen van dragen.

Aanvang:    20.00 uur
Plaats:        Jacobitoren
Coordinator:     Hink van Houten (
  

 
 
 
 
kerkdienst in Nij Stapert
Vrijdag 14 december
Viering Heilig Avondmaal

14:30 Nij Stapert
Pedikant: ds. D. Wijmenga
Organist: Doeke van Wieren

Zondag 16 december
3e Advent Viering Heilig Avondmaal
09:30 
Jacobitsjerke
Predikant: ds. D. Wijmenga
Organist: Doeke van Wieren
11:00 Thomastsjerke
Predikant: ds. D. Wijmenga
Organist: Doeke van Wieren 
 
Privacyverklaring

        (klik op de afbeelding)
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
Update vanuit het jeugdwerk

 
Activiteiten "it Bynt"

 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 12.00 uur de koffie voor u klaar!
Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.