Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
Muzyk dy't rekket Muzyk dy't rekket

Op snein 29 maart soene wy om 9.30 oere meielkoar besykje stil te stean by muzyk dy’t rekket, mar dit wurdt útsteld yfm it coronafirus. In grut diel fan de tsjinst sil bestean út muzyk.
Werom rekket in muzykstik of liet. Kinne we dat omskriuwe en wolle jim dat diele sadat oare minsken der ek wat oan ha kinne. En hat dat wat mei ús leauwen te krijen. Yn ‘e Bibel wurdt faak ek oer muzyk sprutsen en wat dat dwaan kin mei in minske. Tink mar ris oan Jericho of oan David syn harp.
De bedoeling fan dizze moarn is dat we fanôf 9.15 de oargelist fia de gasthear freegje kinne om bepaalde lieten út it lieteboek te spyljen, sadat der mear ynteraksje komt. Om 9.30 begjint dan de reguliere tsjerketsjinst mei dizze kear de neidruk op MUZYK DY’T REKKET. We binne der yn slagge in grut ferskaat oan muzyk te kombinearjen. Prachtich dat we dit as gemeente foarelkoar krigen ha. We geane fan Bach nei Boudewijn de Groot, fan Johannes de Heer nei Rachmaninov en noch folle mear. Der binne solisten út ús eigen gemeente. It Liturgykoar, de Houtgroep fan Euphonia en in sjong Kwintet. Wat in rykdom oan muzyk dy’t ús rekket.
Ik soe sizze: Lit jim reitsje! Wy hâlde jim op 'e hichte.
 
 
gespreksgroep Hidaard-Wommels gespreksgroep Hidaard-Wommels

Ook dit seizoen vier vrijdagavonden waarop we elkaar ontmoeten voor een goed gesprek: zie daar het basisconcept al vele jaren voor deze gesprekskring. Een goed gesprek over zaken uit de actualiteit van kerk en samenleving, of wat meer thematisch. De data zijn vastgelegd, de inhoud nog niet. Eigen ideeën zijn daarom van harte welkom.
De vijfde avond willen we met elkaar afsluiten met een maaltijd. Hoe en wat en waar, dat bedenken we nog met elkaar.
We zien uit naar mooie ontmoetingen onder het genot van een kopje koffie of thee. Laten we er met elkaar weer mooie avonden van maken.

Vrijdag 11 oktober, 8 november, 17 januari en 14 februari; 13 maart samen eten.
20.15 uur Hiddahûs

Henk de Boer, Amarens Spoelstra, ds. Douwe Wijmenga


 
 
seniorengespreksgroep Nij Stapert seniorengespreksgroep Nij Stapert

Net als voorgaande jaren zullen we ook deze winter weer een aantal keren bij elkaar komen om met elkaar in gesprek te zijn over geloven in de brede zin des woords. Senioren uit Nij Stapert, de aanleunwoningen en uit het dorp.
Leermomenten, gesprekken over wat iemand op dat moment bezighoudt, bezinningen rond een Bijbelverhaal of Psalm, het kan allemaal. En altijd in een open sfeer, want voorop staat de ontmoeting en dat alles onder het genot van een bakje koffie. Van harte welkom in dit komende seizoen!

Door verschuivingen in Nij Stapert zullen deze gesprekken op een andere dag en een andere locatie plaatsvinden: op de eerste donderdagochtend van de maand in de kerkzaal.

Donderdag 3 oktober, 7 november, 9 januari, 6 februari, 5 maart en 2 april
9.45-11.15 uur Nij Stapert, kerkzaal.
Vanuit het pastorale seniorenteam, ds. Douwe Wijmenga
 
Theaterweekend Theaterweekend

Afgelopen seizoen hebben we in 24 uur met zeven jongeren een aantal toneelstukken in elkaar gezet en geoefend en samen een dienst samengesteld. Op zaterdagochtend 9.30 uur begonnen we, precies 24 uur later, op zondagochtend 9.30 uur was er de kerkdienst. Zowel de jongeren die meededen als de kerkgangers waren enthousiast over het resultaat van de dienst.
Dit jaar willen we weer een theaterweekend houden. Deze keer zal dat beginnen op zaterdag 18 januari 2020. Inhoudelijk ligt er nog niets vast. Alles is nog mogelijk, maar we zullen ons laten inspireren door het jaarthema 'Geloof, hoop en doen!'.
Het zou mooi zijn als er naast enthousiaste jongeren ook een aantal volwassenen willen helpen bij de begeleiding van dit evenement. Zo kunnen we samen zorgen voor de maaltijden, overnachting en alles wat er nog meer bij komt kijken.

Zaterdag 18 januari 9.30 uur it Bynt (en later ook in de kerk)

Leiding: ds. Douwe Wijmenga tel. 331216 mail ds.wijmenga@gmail.com

 
 
meditatiegroep meditatiegroep

Mediteren is eigenlijk heel eenvoudig. Stil worden, aandacht geven aan je ademhaling en de tijd nemen om je te verbinden met de Bron van je bestaan. Toch zijn het juist die eenvoudige dingen waaraan je in de drukte van alledag makkelijk voorbij loopt. Dan is het fijn dat je mediteren ook samen kunt doen.
Op maandagavond 7 oktober is er in het Bynt een open avond waarop je kunt kennismaken met meditatie en met mijn manier van werken. Je bent van harte welkom, ook (juist) als je nog niet weet of je er verder mee wilt!
Op maandagavond 28 oktober starten we met een serie van acht meditatiebijeenkomsten. Kosten zijn € 3,00 per avond (de open avond is uiteraard gratis).

Maandag 7 oktober 19.45-21.15 uur it Bynt – open avond (gratis)
Maandag 28 oktober, 11 november, 25 november, 9 december, 6 januari, 20 januari, 10 februari, 2 maart 19.45-21.15 uur it Bynt (€ 3,00 per keer)

Begeleiding: Saskia Leene, geestelijk begeleider en kleasterpastor in Nijkleaster in Jorwert
Voor meer informatie: 0515-433546 of s.leene@ziggo.nl
 
Bijbelstudie: voor de preek uit Bijbelstudie: voor de preek uit

In de preek probeer ik elke keer de Bijbeltekst, en de tijd waarin het geschreven is, te begrijpen en van daaruit de overstap te maken naar de wereld van vandaag: wat heeft die oude tekst ons nu nog te vertellen? Daarvoor gebruik ik wat ik allemaal geleerd heb tijdens de opleiding theologie, mijn studieboeken, Bijbelcommentaren, maar vooral ook mijn eigen gevoel en ervaring. Bij het lezen van een Bijbeltekst is er altijd wel iets dat blijft hangen, dat je blij maakt, dat wringt, dat vragen oproept, dan raakt aan geloof. Als dat bij mij zo is, dan geldt dat waarschijnlijk net zozeer voor u als luisteraar. Dat is dan vaak mijn aanknopingspunt voor het uitwerken van de preek.
Ook dit seizoen wil ik graag een aantal keer samen naar de Bijbeltekst voor de komende zondag kijken. Door samen te lezen en samen het gedeelte te bespreken en te zien wat het voor ons vandaag kan betekenen, hoop ik inspiratie op te doen voor mijn preek. Niet dat we tijdens deze Bijbelstudie al een preek gaan schrijven, maar het kan me wel op goede ideeën brengen.
Deze Bijbelstudie is geen éénrichtingsverkeer, waarin ik als predikant vertel hoe het gedeelte gelezen moet worden. Juist door samen in een open sfeer een tekst te verkennen, kunnen we er allemaal van leren. Er is geen (theologische) voorkennis nodig, iedereen blijkt wel iets waardevols in te brengen. Het is geen samenhangende serie studies; de avonden kunnen prima los van elkaar beleefd worden. Uitgangspunt is (vrijwel) altijd de tekst die de zondag erop op het leesrooster staat.

Maandag 7 oktober (toren), 4 november, 9 december (toren), 3 februari, 9 maart, 18 mei en 15 juni.

Tijd: 19.30-20.30 uur, it Bynt (of in de toren van de kerk)

ds. Douwe Wijmenga

 
 
Bijbels creatief Bijbels creatief
Wandkleed maken

Afgelopen seizoen is er met een aantal mensen op een avond een wandkleed gemaakt. Onder theologische leiding van ds. Douwe Wijmenga en technische leiding van Sjoukje Nauta is er in amper twee uur over een bijbelverhaal met wat lapjes en veel enthousiasme een mooi wandkleed gemaakt. Het wandkleed is vervolgens gebruikt tijdens diverse activiteiten als kerkdiensten en gespreksgroepen.
Ook dit seizoen willen we dat weer gaan doen. Creativiteit, theologische kennis, en vaardigheden in textiele werkvormen zijn absoluut geen vereiste. Met elkaar kunnen we wat moois maken, ook al zou je dat zelf alleen misschien nooit kunnen.
Het samen bezig zijn is veel belangrijker dan het eindproduct. Veel mensen zijn bang om iets te proberen, bang om fouten te maken. Deze bijeenkomsten gaat het vooral om het samen aan de slag gaan. Wat het ook wordt, het wordt altijd wat.
Als u wat oude lapjes, knopen, wol, lint, oude versleten kledingstukken om te verknippen of wat dan heeft om  mee te nemen, dan is dat heel fijn. Mocht u niets hebben, dan bent u natuurlijk ook  van harte welkom om mee te doen.

Dinsdag 11 februari 19.45 uur it Bynt  
ds. Douwe Wijmenga en Sjoukje Nauta

 
 
 
 
 
Kerkdienst 20 september. Openluchtdienst in Hidaard
Bij slecht weer
Jacobitsjerke: 9:30 oere
Thomastsjerke: 11:00 oere

Voorganger: ds. D. Wijmenga
Organist: Doeke van Wieren


 
Bij de diensten
Toelichting bij de kerkdiensten in september. meer
 
Start kerkdiensten en gebruiksplan RIVM
Start kerkdiensten en gebruiksplan RIVM
 
Afgelasting Tsjerkepaad 2020
meer
 
Corona-virus
Onze kerk en het coronavirus
Om met elkaar te delen 
Gebruiksplan van de kerk volgens het RIVM
 
Update vanuit het jeugdwerk

 
Activiteiten "it Bynt"

 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 12.00 uur de koffie voor u klaar!
Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Privacyverklaring

        (klik op de afbeelding)
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.