Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
De Psalmen De Psalmen

Het levenslied – de Psalmen

Vroeger moest men op de lagere school psalmversjes leren. Dat was, zo is me verteld, niet altijd een onverdeeld genoegen. En toch hebben die oude versjes nog altijd zeggingskracht. Ik ben zo'n jonge dominee dat ik de Psalmen niet meer heb hoeven leren. Ergens is dat jammer. Pas de laatste jaren heb ik die oeroude liederen wat beter leren kennen en waarderen. Ik kwam op onverwachte plaatsen Psalmen tegen, zoals bijvoorbeeld in de tekst van een kinderliedje dat we in de auto op CD draaide.
Heel het leven wordt bezongen, van de hoogste hiep-hiep-hoera jubelzangen (Ps. 136) tot de diepste duisternis (Ps. 88), van onrust (Ps. 77) tot diep vertrouwen (Ps. 23). Niets blijft ongezegd. Open en eerlijk worden alle emoties gedeeld. De psalmist kan zelfs boos en wanhopig uitroepen: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?' (Ps. 22).
In deze serie avonden gaan we wat grasduinen in de Psalmen: de opbouw van het bijbelboek, de verschillende levenservaringen die beschreven worden in de teksten, maar ook gaan we aan de slag met de muziek van de Psalmen. De oorspronkelijke melodieën zijn niet bewaard gebleven. Daarom zijn componisten van alle tijden bezig geweest om oude woorden nieuwe muziek te geven. Met gitaar, piano en CD-speler horen we verschillende stijlen (mooi én lelijk). Samen met u hoop ik gezellige, interactieve en informatieve avonden te beleven.

Data: woensdag 24 januari
woensdag 21 februari
woensdag 16 maart
Tijd: 19.45 – 21.30 uur
Plaats: Pastorie

 
kuiertocht kuiertocht

Nijkleaster Kuiertocht
Elke woensdagochtend is in Jorwert de Kleaster Ochtend, die ondermeer bestaat uit een wandeling die 60 - 90 minuten duurt. Daarbij staan stilte, bezinning en verbinding centraal. Deze aspecten komen tot uiting in de vorm van:
= een half uur zwijgen
= een half uur denken / bezinnen
= een half uur in gesprek, waarin het vooral aankomt op luisteren.
We volgen gewoon het programma van de Kleaster Ochtend met samenkomen in de kerk. Voor koffie en thee wordt gezorgd. De zelf meegebrachte lunch wordt na afloop van de wandeling gezamenlijk genuttigd. Een donatie van €5,- p.p. wordt op prijs gesteld. Rond 13.00 uur is het einde van deze bijzondere Ochtend.
Deelnemen als groep kan hooguit met 12 personen. We hebben gekozen voor een woensdag in de herfst en één in het voorjaar.
Datum : woensdag 22 november 2017
           woensdag 11 april 2018
Tijd :       08.45 uur vertrek bij de Jacobikerk

coordinatie:  Eelke Malda tel. 332050


 

 
gespreksgroep Hidaard Wommels gespreksgroep Hidaard Wommels

Gespreksgroep Hidaard-Wommels

Dit seizoen vier vrijdagavonden waarop we elkaar ontmoeten voor een goed gesprek: zie daar het basisconcept al vele jaren voor deze gespreks­kring. Een goed gesprek over zaken uit de actualiteit van kerk en samen­leving, of wat meer thematisch. Eigen ideeën zijn daarom van harte wel­kom.
Vanaf november dus weer een aantal momenten van ontmoeting onder het genot van een bakje koffie of thee, of bij de nazit nog wat anders. Laten we er met elkaar weer mooie avonden van maken.
Tijd        : 20.15 uur
Plaats    : Hiddahûs

Data      : vr. 1 dec., vr. 19jan., vr. 23 febr. en vr. 16 mrt.
Leiding  : Henk de Boer, Amarens Spoelstra en ds. Douwe Wijmenga


 
 
 
 
kerkdienst 21 oktober

09:30 uur: Jacobitsjerke
Voorganger: ds. R. Walinga, Leeuwarden
Organist: Doeke van Wieren


 
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
Update vanuit het jeugdwerk

 
Activiteiten "it Bynt"

 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 12.00 uur de koffie voor u klaar!
Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.