Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
12+ 12+
Hoe moast dizze psalm lêze? God as regisseur fan dyn libben? Wêr hasto de kar en wêr net?
Soms liket it wolris sa dat neat slagje wol, alles mislearret. En dan samar yniens giet alles fansels.
De tiid is der ryp foar, sizze guon minsken wolris… Mar is dat God, dy’t dat docht?
Ik tink net datst dy God foarstelle moast as in man oan de knoppen, mar wol as Ien dy’t dy ta dyn rjocht komme litte wol. Dy dwaan litte wol wêrst dysels goed by fielst.
Soms moast dêr sels earst efter komme. Der in nachtje oer sliepe. En it moaie is, God jout dy de antwurden yn de sliep en noch folle mear!

Antje van Schepen
terug
 
 
 
 
Kerkdienst

26 juni
tentdienst in Easterein
10 uur
Voorganger: 
ds. D. Wijmenga

M.m.v. Corps Wilhelmina en gitaar

Deze dienst wordt niet opgenomen en is dus niet te volgen via de livestream
De diensten zijn ook te volgen via:
Kerkdienstgemist
 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in It Bynt of in de toren van de Jacobikerk! Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Privacyverklaring

        (klik op de afbeelding)
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.