Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
Diaconie Diaconie
Wat zijn onze aandachtsvelden  ?
 
De diaconie stelt zichzelf als doel oog te hebben voor de volgende aandachtsvelden :
 
  • Diaconale activiteiten uitvoeren met betrekking tot de Protestantse Gemeente te Wommels en Hidaard. 
  • Signalerende functie voor probleemsituaties op financieel gebied van kerkelijke gemeenteleden of betrekking hebbende op personen in de plaatselijke gemeenschap van Wommels en Hidaard. 
  • Ontwikkelen van nieuwe activiteiten in de kerkelijke gemeente te Wommels - Hidaard. 
  • Onderhouden van contacten met de personen die ondersteuning verlenen aan de diaconie bij de uit te voeren activiteiten. 
  • Werkzaamheden verdeeld over 3 werkgroepen, elk bestaande uit 2 of 3 diakenen. 
  • Ondersteuning van de werkgroep door een aantal gemeenteleden voor het uitvoeren van diverse activiteiten. 
  • Naast de verschillende werkgroepen bestaat het dagelijks bestuur uit: voorzitter, vice voorzitter, secretaris en penningmeester.
Email de diaconie.
 
leden van de Diaconie : leden van de Diaconie :
De leden van de diaconie :
lees meer »
 
bankrekeningen Diaconie bankrekeningen Diaconie
Bankrekening Diakonie :      NL60 Rabo 030.87.64.234 tnv Diakonie Prot . Gem . Wommels/Hidaard
Bankrekening Sibiugroep :   NL21 Rabo 034.06.14.498
 t.n.v. Sibiugroep
Girorekening Kerk in Actie : NL62 INGB 0000000456 t.n.v. Kerkinactie te Utrecht

 
 
 
 
 
Kerkdienst zondag 13 oktober
V
09:30: Jacobitsjerke
Predikant: ds. D. Wijmenga
Organist: Doeke van Wieren
 
 
Privacyverklaring

        (klik op de afbeelding)
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
Update vanuit het jeugdwerk

 
Activiteiten "it Bynt"

 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 12.00 uur de koffie voor u klaar!
Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.