Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
leden van de Diaconie : leden van de Diaconie :
Henk de Boer, voorzitter Buorren 5 0515 568668
Murk Viersma, secretaris/penningmeester                          Dr. Sipcke Stapertstrj. 17                             0515 333454
Joop van der Sluis, boekhouder                    Hottingawei 12 0515 332265
Fanny Regts, lid Klampe 11 0515 332118
Lieuwe Bouma, lid Swingoerd 30 0515 332254
Tjitsche Joustra, lid                                               Klampe 3 0515 332056
Grietsje Reitsma, lid Skries 29 0515 332468
Baukje Kooistra, lid Slachte 7, Kubaard 0517 469320
 


 
terug
 
 
 
 
Kerkdienst

26 juni
tentdienst in Easterein
10 uur
Voorganger: 
ds. D. Wijmenga

M.m.v. Corps Wilhelmina en gitaar

Deze dienst wordt niet opgenomen en is dus niet te volgen via de livestream
De diensten zijn ook te volgen via:
Kerkdienstgemist
 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in It Bynt of in de toren van de Jacobikerk! Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Privacyverklaring

        (klik op de afbeelding)
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.