Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
wat doen wij ? wat doen wij ?
De Kerkrentmeesters zijn onderdeel van de kerkenraad en beheren alle kerkelijke bezittingen. (gebouwen,interieur,inventaris,enz.) en geldelijke middelen die hun zijn  toevertrouwd .
Niet beheren zij de bezittingen en geldelijke middelen van de diaconie.
Dit college vormt ook de rechtspersoon van de plaatselijke(burgelijke) gemeente.
De kerkelijke medewerkers (betaalde krachten) worden door hen aangesteld.
 Het toezicht en onderhoud van deze bezittingen en middelen behoort tot hun taak.
 
leden van college Kerkrentmeesters leden van college Kerkrentmeesters
     College van kerkrentmeesters :
ouderling-kerkrentmeesters:
dhr. H. Posthuma  voorz. 't Bosk 84A 331373
dhr. M. Zijlstra    secr. Roede 3   332306
dhr. A. Veldstra Klampe 12 332045
dhr. C. v.d. Weide (Hidaard)            Buorren 23 331023
Kerkrentmeester **:
mw. T. Wiersma   (penn.meester) Hofkamp 68 332089
dhr. D. Kooistra (Kubaard)           Slachte 7 0517-469320
dhr. J. de Jong De Ijsbaan 2 332565
dhr. R. Schraa Slachte 5 331144
       
      ** =  geen lid van de kerkenraad
 
 
Gebruik gebouwen Gebruik gebouwen
lees meer »
 
begraafplaats begraafplaats
Begraafplaats Jacobikerk :

Het verlenenen van het recht van begraven bedraagt € 400,=
Daarnaast wordt elk jaar een bedrag van €12,= in rekening gebracht voor het onderhoud van de begraafplaats.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot dhr. T. de Vries tel. 0515 - 331831

De kerkrentmeesters,
Protestantse Gemeente  Wommels - Hidaard.
 
Financiele administratie : Financiele administratie :
Boekhouder dhr J. Wiersma Roede 1 te Wommels
Bankrekeningen Protestantse Gemeente Wommels-Hidaard 
NL75 RABO 0308 7536 82
NL14 INGB  0009 4765 71

 
 
 
 
 
Kerkdienst zondag 13 oktober
V
09:30: Jacobitsjerke
Predikant: ds. D. Wijmenga
Organist: Doeke van Wieren
 
 
Privacyverklaring

        (klik op de afbeelding)
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
Update vanuit het jeugdwerk

 
Activiteiten "it Bynt"

 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 12.00 uur de koffie voor u klaar!
Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.