Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
wat doen wij ? wat doen wij ?
De Kerkrentmeesters zijn onderdeel van de kerkenraad en beheren alle kerkelijke bezittingen. (gebouwen, interieur, inventaris, enz.) en geldelijke middelen die hun zijn toevertrouwd .
Niet beheren zij de bezittingen en geldelijke middelen van de diaconie.
Dit college vormt ook de rechtspersoon van de plaatselijke (burgerlijke) gemeente.
De kerkelijke medewerkers (betaalde krachten) worden door hen aangesteld.
Het toezicht en onderhoud van deze bezittingen en middelen behoort tot hun taak.
 
leden van college Kerkrentmeesters leden van college Kerkrentmeesters
     College van kerkrentmeesters :
ouderling-kerkrentmeesters:
dhr. H. Posthuma  voorz. 't Bosk 84A 331373
dhr. M. Zijlstra       secr. Roede 3   332306
dhr. A. Veldstra Klampe 12 332045
dhr. C. v.d. Weide (Hidaard)            Buorren 23 331023
Kerkrentmeester **:
mw. A. Kooistra   (penn.meester) Opslach 17 331568
dhr. L. Hoekstra Skries 41 755743
dhr. J. Jukema Buorren 3 Hidaard 569917
     
       
      ** =  geen lid van de kerkenraad
 
 
begraafplaats begraafplaats
Begraafplaats Jacobikerk :

Het verlenen van het recht van begraven bedraagt € 400,-- per graf.
Daarnaast wordt elk jaar een bedrag van €13,= per graf in rekening gebracht voor het onderhoud van de begraafplaats.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de begraafplaatsbeheerder dhr. S.T. Greidanus tel. 06-13906037.

De kerkrentmeesters,
Protestantse Gemeente Wommels - Hidaard.
 
Financiele administratie : Financiele administratie :
Boekhouder dhr J. Wiersma Roede 1 te Wommels
Bankrekeningen Protestantse Gemeente Wommels-Hidaard 
NL75 RABO 0308 7536 82
NL14 INGB  0009 4765 71

 
 
 
 
 
Kerkdienst

10 december Viering Heilig Avondmaal
09:00 uur Jacobitsjerke
Voorganger:  Ds. M. Dijkstra
Organist: Anne Aardema
10:15: Thomastsjerke
Voorganger: Ds. M. Dijkstra
Organist: Anne Aardema

Ook te volgen via:
Kerkdienstgemist 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in de toren van de Jacobikerk!
Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.