Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
Gemeente avond 2024 en de daarbij horende Jaarverslagen 2023 Gemeente avond 2024 en de daarbij horende Jaarverslagen 2023


Het (concept) verslag van de gemeenteavond van 22 mei 2024          
druk op deze link ; Verslag gemeenteavond 22-05-2024

Wilt u de jaarverslagen 2023 van de geledingen lezen ? 
                            
                                klik op :  lees meer >> 
lees meer »
 
De plaatselijke regeling De plaatselijke regeling
De grote kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:
 
1 voorzitter
1 predikant
1 ouderling-scriba
6 wijkouderlingen,
1 jeugdouderlingen
8 diakenen
4 ouderlingen-kerkrentmeester 
Totaal 22 ambtsdragers.
 

De grote kerkenraad vergadert in voltallige samenstelling 4 tot 5 maal per jaar. 

De kleine kerkenraad (ook wel breed moderamen genoemd) bestaat uit de voorzitter, de scriba, de predikant, 1 ouderling, 2 ouderling-kerkrentmeesters en 2 diakenen.
De kleine kerkenraad vormt het dagelijks bestuur en vergadert doorgaans eenmaal in de 4 tot 5 weken, met uitzondering van de zomermaanden.

Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad op 15 mei 2024. 
 
 
 
 
Kerkdienst:
Zondag 23 juni, kerkdienst
09:30 Jacobitsjerke
Voorganger:

ds. Catrinus Corporaal
Organist:
Anne Aardema


 
 
>>>>Kerk-Bynt<<<
Kerk--Bynt
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.