Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
kerkblad kerkblad
Stem wijzer
Op 15 gaan we weer naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Er zijn maar liefst 28 partijen die ons willen vertegenwoordigen. De keus is dus groot.
De kans dat u dan nog niet weet op welke partij u gaat stemmen is ook groot. Volgens De Volkskrant weet namelijk meer dan de helft dat nog niet.
Om ons te helpen kunnen we gebruik maken van handige hulpmiddelen. We kennen de Stemwijzer, Kieskompas maar ook bijvoorbeeld De Cannabis Kieswijzer en een kieswijzer speciaal voor jongeren of voor dieren. U kunt dus te kust en te keur gratis advies krijgen.Wij willen u ook een advies meegeven. Het ligt misschien voor de hand dat wij u zouden aanraden om juist niet op een bepaalde partij te stemmen. Maar dat willen we niet. Wij willen u iets meegeven zodat u misschien nog beter een afweging kunt maken.
 
Vrees niet
Mensen zijn bang tegenwoordig. Bang voor wat? Of voor wie? Bang voor de Russen? Bang voor het verliezen van onze eigen cultuur? Of dat Brussel gaat bepalen wat we in Wommels en Hidaard wel of niet mogen?
In de Bijbel komt maar liefst 365 keer voor: vrees niet. De Bijbel leert ons dat alle bangheid tegen het Koninkrijk van God is. Je moet vertrouwen, hoop houden dat het goed komt.
Maar angst komt ook wel ergens vandaan. Want er staat toch maar 365 keer ‘vrees niet’. Het christelijk geloof onderkent en erkent dat er alle reden kan zijn om angstig te zijn. De wereld is vaak een puinhoop en mensen doen elkaar van alles aan. Maar het ‘vrees niet’ staat er tegenover, dat overtroeft dat. Dat is een geloofsuitspraak. Het christelijk geloof heeft wel realisme. Het zegt niet: je angst is nergens voor nodig. Christelijk geloof zegt alleen: je vrees is begrijpelijk, maar er is een hoop die groter is.
Kies dus voor hoop.
 
 
Rechtvaardigheid
Wij mensen gaan slecht met onze planeet om. De opwarming van de aarde
komt door de mensen, in tegenstelling tot wat de nieuwe Amerikaanse president ons wil doen geloven. De gevolgen daarvan zien we: overstromingen, bosbranden, woestijnvorming en minder ijs op de Noord- en de Zuidpool. De rekening komt vooral terecht bij de allerarmsten op aarde. Kleine boeren in de tropen zien dat hun oogst mislukt, door te veel regen of juist door hitte en uitdroging. Landen die zich het moeilijkst kunnen wapenen tegen het weer dat alsmaar extremer wordt? Moeten we juist hen niet helpen? Dat kan door scholing, medische voorzieningen, hulpverleningsprogramma’s, maar ook door het tegengaan van verdere klimaatontwrichting. Misschien is dat laatste punt zelfs het meest doeltreffende middel om de mensen daar te helpen.
Kies dus voor rechtvaardigheid
 
Medemenselijkheid
Zo lang er mensen zijn op aarde, zijn er ook mensen op de vlucht. Hoe wij met vluchtelingen om moeten gaan wordt ons voorgehouden in Mattheüs 25, waarin de koning onder andere zegt: ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Dat wordt ook van ons gevraagd: ‘alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.’ Van ons wordt gevraagd dat wij menselijk omgaan met onze broeders en zusters die op de vlucht zijn. Gods koninkrijk kent geen muren, geen hekken, maar open grenzen waar iedereen welkom is en waar iedereen rust mag vinden.
Kies daarom voor menselijkheid in dit voor velen moeilijke vraagstuk.
 
Natuurlijk zijn er nog veel meer afwegingen die wij u mee zouden kunnen geven. U kunt ze ook naast u neerleggen. We leven immers in een vrij land, waarin u zelf de afwegingen maakt. Ook de afweging of u wel of niet gaat stemmen. Maar als u gaat stemmen: stem met uw hart.
 
Klaas Abma en Evie Wiersma
 
terug
 
 
 
 
Kerkdienst

26 juni
tentdienst in Easterein
10 uur
Voorganger: 
ds. D. Wijmenga

M.m.v. Corps Wilhelmina en gitaar

Deze dienst wordt niet opgenomen en is dus niet te volgen via de livestream
De diensten zijn ook te volgen via:
Kerkdienstgemist
 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in It Bynt of in de toren van de Jacobikerk! Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Privacyverklaring

        (klik op de afbeelding)
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.