Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
12+ 12+

Efraïm is as in pankoek dy’t net keard is. (Hosea7:8)
 
Pankoek bakke is in fak apart. Ik lit it myn man altiten dwaan. By my binne se of te dik en dus net goed gear, of te hyt bakt. It is in keunst, alle kredits yn dit gefal foar myn wederhelft.
 
De útdrukking hjirboppe hie’k noch nea fan heard. Sels ik wit datst in pankoek keare moast, wolst goed gear iten krije. Wa docht soks no net?
Even ynzoome op it ferhaal: profeet Hosea warskôget de minsken yn it Noardryk (Israël hat in skoft út twa lannen bestien) foar ôfgoaderij en dealtsjes mei de Assyriërs.  It liket allegear oké, kening Jerobeam II regearret sa’n 40 jier. Mar toch, der binne skuorkes: oare goaden, dûbele agindas, korrupsje en geweld.
 
Fansels witte se ek noch wol fan God en wurdt der noch wol wat oan dien. Mar Hosea fergeliket har leafde /leauwen mei moarnsdauwe; sagau’t de sinne begjint te skinen, ferdampt alles wer.
Sa kinst dat ek sjen mei dy pankoek; as it even snel snel moat, wurdt it neat.
 
In pankoek moat oan twa kanten gear. Miskien hinget by jim thus of by pake en beppe ek noch sa’n borduurd skilderij mei ‘Bid en Werk’ oan ‘e muorre. Ik tink dat it dêrom giet. Ien kant gear is de yntinsje om goed te dwaan of om te leauwen. De oare kant gear is it ek echt dwaan.
Lekker ite!!
Antsje van Schepen

 
 

terug
 
 
 
 
Kerkblad "Oer de brêge"

Klik op het plaatje.
 
kerkdienst
27 mei 
09:30 Jacobitsjerke

Voorganger: ds. L. Veerman - van Dijk, Oudega
Organist: Meinte Tijmersma

 
 
Repair en koffie
26 mei in It Bynt, met een spinnenwieldemonstratie
meer
 
Oproep examens
 
Foto's herfstfair
Foto's van de herfstfair en kunstveiling staan nu online.
Kijk in het fotoalbum of klik op de foto.
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
Update vanuit het jeugdwerk

 
Activiteiten "it Bynt"

 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 12.00 uur de koffie voor u klaar!
Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.