Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
kerkblad kerkblad
Wij gaan weer naar school
De spandoeken zullen er wel weer hangen: 'Wij gaan weer naar school'. Op het moment dat ik dit schrijf moet de vakantie nog beginnen. Als u dit leest, zullen de scholen weer begonnen zijn voor de kinderen. Een groot deel van de kinder- en jeugdtijd breng je in de schoolbanken door om te leren voor later, om te weten wat je allemaal moet weten, om een verantwoordelijke burger te worden.
Voor mijzelf voelt het ook als naar school gaan. Ik heb een boel te leren: veel nieuwe gemeenteleden leren kennen, de gang van zaken in de gemeente, de weg in het dorp, enz. En ondertussen natuurlijk mezelf ook blijven ontwikkelen als predikant en de studieboeken op blijven slaan in de voorbereiding op preken.
Leren is voor de één een lust, voor de ander een last. Koning Salomo verwoordt het aan het begin van het bijbelboek Prediker zo:
'Ik, Prediker, was koning van Israël in Jeruzalem. Ik heb met heel mijn hart elke vorm van wijsheid onderzocht, want ik wilde alles wat onder de hemel gebeurt doorgronden. Het is een trieste bezigheid. Een kwelling is het, die de mens door God wordt opgelegd. Ik heb alles gezien wat onder de zon gebeurt, en vastgesteld dat het niet meer is dan lucht en najagen van wind. Wat krom is kan niet recht worden gemaakt, en wat ontbreekt kan niet worden meegeteld. Ik zei tegen mezelf: Ik heb meer en groter wijsheid verworven dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Ik heb veel wijsheid en kennis opgedaan. Ik heb me er met hart en ziel voor ingespannen te ontdekken wat wijs is, en wat dwaas en onverstandig is. Maar ook dat, zo heb ik ingezien, is enkel najagen van wind. Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart.' (Pred. 1:12-18)
 
Niet echt een heel stimulerende tekst. Je krijgt niet meteen zin om bijvoorbeeld je Bijbel te pakken en aan bijbelstudie te gaan doen, zoals dat bekende kinderliedje vrolijk zingt: Lees je Bijbel, bid elke dag.
Het schijnbaar vermoeiende zit hem erin, dat je nooit klaar bent met het zoeken naar Gods macht en grootheid. God is altijd groter dan wij mensen

 
kunnen beseffen; hoeveel je Zijn daden en wonderen ook bestudeert. In de joodse traditie zijn leerlingen noodzakelijk voor het doorgeven en de uitleg van de Tora. De joodse geleerden hadden scholen met leerlingen, en Johannes de Doper ook (zie bijvoorbeeld Lucas 5:33). Het is dan ook niet vreemd dat Jezus in de evangeliën zijn openbare optreden begint met het aantrekken van leerlingen (Marcus 1:16-20 en parallellen).
De leerlingen in de evangeliën hebben twee verschillende functies: allereerst is er een historische aspect. De evangeliën beschrijven hoe Jezus leerlingen krijgt en hoe zij reageren op zijn woorden en daden. Maar tegelijkertijd staan de leerlingen ook symbool voor gewone gelovigen in de gemeente. Ze zijn een voorbeeld voor gelovigen om te zien hoe je Jezus moet navolgen, of hoe dat juist niet moet.
 
Jezus verzamelt dus niet voor niets leerlingen om zich heen. Zij krijgen inzicht in Gods goedheid en de komst van Zijn koninkrijk. En ook wij zijn leerlingen van Jezus; elke keer weer dat wij de Bijbel lezen, elke keer weer dat wij een kerkdienst bezoeken (of als predikant een dienst voorbereiden), elke keer weer dat wij met medechristenen in gesprek raken over ons geloof en van elkaar durven te leren.
Dat vind ik het mooie van het christendom. Het is niet een eenmalige waarheid die uit de hemel als een massief blok op aarde is gegooid. Maar het is een manier van leven, van lerend leven. Ieder van ons is leerling en mag door Jezus Christus ook God leren kennen, Gods werken bestuderen, de Bijbel lezen en daaruit leven. Dat leren is nooit af.
Vermoeiend? Soms. Toch is het veeleer een geschenk dan een zware opgave.
 
terug
 
 
 
 
Kerkdienst

26 juni
tentdienst in Easterein
10 uur
Voorganger: 
ds. D. Wijmenga

M.m.v. Corps Wilhelmina en gitaar

Deze dienst wordt niet opgenomen en is dus niet te volgen via de livestream
De diensten zijn ook te volgen via:
Kerkdienstgemist
 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in It Bynt of in de toren van de Jacobikerk! Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Privacyverklaring

        (klik op de afbeelding)
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.