Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
12+ 12+
soms tink ik: wie’k mar wer lyts
alles goed en fertroud
 
no’t ik wit dat ek ik fouten meitsje
wylst ik better witte moast
fiel ik my heal
 
kin ik net better
bin ik net better
 
elke dei lear ik
krekt genôch
foar de oare deis
 
mar krekt te min
om perfekt te wêzen
 
krekt foarby it krúspunt
stiet ien
mei in útstutsen hân
 
Antje van Schepen
------------------------------------------------------------------------------
 
Wat fynsto?
Is fouten meitsje erch? Wannear sitst fout; ast it net troch hast of ast it mei sin dochst of makket it net út? Binne fouten nedich om te learen?
Lit dyn miening hearre op oerdebrege@outlook.com
 
terug
 
 
 
 
Kerkdienst

10 december Viering Heilig Avondmaal
09:00 uur Jacobitsjerke
Voorganger:  Ds. M. Dijkstra
Organist: Anne Aardema
10:15: Thomastsjerke
Voorganger: Ds. M. Dijkstra
Organist: Anne Aardema

Ook te volgen via:
Kerkdienstgemist 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in de toren van de Jacobikerk!
Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.