Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
kerkblad kerkblad
De toekomst
Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed!
 
Lied 913 is één van de bekendste liederen uit het liedboek. Voor sommigen zal dit lied meteen een associatie oproepen met uitvaarten. Het klopt dat dit lied van troost en vertrouwen dikwijls gezongen wordt bij het afscheid van geliefden. Maar het mag een plaats hebben bij veel meer situaties in een mensenleven.
We weten niet wat de toekomst in petto heeft, maar dit lied geeft wel vertrouwen. God zal erbij zijn. We hoeven de toekomst niet te vrezen. Er kan heel wat op ons afkomen als mens. En toch, bij vreugde en bij verdriet zal God ons dragen, kunnen we bij hem schuilen. Dat we dat mogen weten geeft rust. Het neemt niet al onze zorgen en twijfels weg, maar maakt ze wel hanteerbaarder.
 
Op het moment dat ik dit artikel schrijf, duurt het nog een tijdje voordat Oer de Brêge verschijnt. Morgen zal de intocht van Sinterklaas zijn. Als dit blad verschijnt wordt Sinterklaasavond al zo ongeveer gevierd. Misschien is het nog wel later als u dit leest.
In mijn heden duurt het nog ruim een week voordat de namen van de overleden gemeenteleden in herinnering worden geroepen door ze hardop te noemen in de kerkdienst van de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Ik weet nu nog niet zeker of er nog namen worden toegevoegd aan de lijst, en welke dan. In uw heden zijn we alweer aan het nieuwe kerkelijke jaar begonnen, is het Adventstijd.
Advent is vooruit durven kijken naar de toekomst, in de wetenschap dat God zijn schepping nooit los zal laten. Advent is verwachten dat Gods toekomst een goede toekomst is. Advent is erop vertrouwen dat de donkere dagen weer plaats zullen gaan maken het licht dat na 21 december beetje bij beetje weer meer terrein gaat winnen: Christus als stralende zon.
 
Vetrouwen in de toekomst heeft iets moois. Niet wijzelf hoeven krampachtig ons levenspad uit te zetten. God helpt ons daarbij. Jezus' laatste woorden die we horen in het evangelie naar Mattheüs luiden dan ook: 'En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.' (Mattheüs 28:20)
De toekomst ligt in Gods handen en wij mogen erop vertrouwen dat het goed is, wat 'goed' dan ook precies zal betekenen.
 
Voor het maken van dit kerkblad levert het wel uitdagingen op. Tussen het schrijven van de teksten en het ronddelen van dit blad zit tijd. Er is tijd nodig om de artikelen te redigeren, het blad op te maken, te vermenigvuldigen, te nieten en rond te delen. Alles heeft tijd nodig. Het overgrote deel van het werk wordt door vrijwilligers gedaan in hun vrije tijd. We zijn als gemeente zeer dankbaar dat zij hun tijd en energie willen steken in het maken en verspreiden van Oer de Brêge. (Langs deze weg een pluim: ontzettend bedankt voor jullie inzet!)
Maar dat kan betekenen dat sommige artikelen alweer wat gedateerd overkomen. Misschien is een deel van de informatie niet meer relevant, ingehaald door de actualiteit.
Niet alle mensen die bij het verschijnen te maken hebben met zorgen en ziekte kunnen al worden genoemd. Een deel van wie genoemd wordt, is wellicht weer helemaal de oude. Het valt dan ook niet mee om zowel inhoudelijk zorgvuldig als up-to-date te zijn. Samen doen we ons best om Oer de Brêge een waardevol blad te laten zijn.
 
De toekomst blijft een ongrijpbaar iets. Het ligt altijd voor ons uit. Het zal altijd met mysterie omhuld zijn. Als christenen weten wij niet beter wat de toekomst brengen zal dan andere mensen, maar we kennen wel het vertrouwen dat we de toekomst nooit alleen tegemoet hoeven te treden; God gaat altijd met ons mee, ons vooruit.
 
Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.
 
ds. Douwe Wijmenga
 
terug
 
 
 
 
Kerkdienst

26 juni
tentdienst in Easterein
10 uur
Voorganger: 
ds. D. Wijmenga

M.m.v. Corps Wilhelmina en gitaar

Deze dienst wordt niet opgenomen en is dus niet te volgen via de livestream
De diensten zijn ook te volgen via:
Kerkdienstgemist
 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in It Bynt of in de toren van de Jacobikerk! Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Privacyverklaring

        (klik op de afbeelding)
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.