Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
kerkblad juni 2018 kerkblad juni 2018
Wij komen hier ter ere van uw naam
                rond de verhalen die geschreven staan,
                wij schuilen weg als vogels in het riet
                zoekend naar warmte, naar een ander lied.
 
                Ontferm u God, kyrie eleïson,
                wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
                kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
                zonder U raken wij de liefde kwijt.
 
                Wij zingen samen van uw gloria,
                dank voor het leven, dank U voor elkaar,
                geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
                leg zo uw glimlach over ons bestaan.
 
Dit lied, lied 274, is door Hanna Lam geschreven, en door Wim Kloppenburg op muziek gezet, om gezongen te worden aan het begin van de kerkdienst. In deze woorden wordt al bezongen wat er gaat gebeuren tijdens de eredienst. Het vertelt waarom we telkens weer bijeenkomen op zondagmorgen. We horen Gods verhalen uit de Bijbel, we vragen God om zijn ontferming en prijzen hem om al het goede dat hij voor ons doet.
Tijdens de gemeenteavond van 26 april hebben we met elkaar gekeken uit welke onderdelen een kerkdienst bestaat. Want wat er op zondagochtend gebeurt is niet toevallig. Elk woord, elk lied, elke lezing en elk gebed heeft een eigen plaats en een eigen functie. Op de gemeenteavond hebben we al de verschillende elementen van een eredienst waarin ook het heilig avondmaal wordt gevierd, behandeld.
Na afloop van de gemeenteavond werd er gevraagd om alle informatie ook in Oer de Brêge op te nemen, zodat degenen die niet in de gelegenheid zijn geweest om de gemeentavond te bezoeken ook mee te nemen door de orde van de dienst. Want het is goed om elke zondag weer een kerkdienst te vieren, maar je beleeft de dienst nog intenser als je weet wat er allemaal gebeurt en waarom de onderdelen van de kerkdienst zo zijn zoals ze zijn. Het is gemakkelijk om als vanzelfsprekend de dienst mee te beleven in de kerk of op een andere manier, maar de dienst heeft een heel verhaal te vertellen.
De komende tijd zal ik in Oer de Brêge telkens wat schrijven over een paar onderdelen uit de dienst. Misschien komt er niet in elke Oer de Brêge een aflevering; soms past dat niet gezien de hoeveelheid kopij.
Deze keer alleen het allereerste onderdeel van de dienst. Een stukje dat de meeste gemeenteleden niet meemaken. Namelijk het consistoriegebed. Vlak voor de dienst begint, gaat de ouderling van dienst voor in gebed. Hij of zij vraagt om een zegen voor de dienst, voor de predikant en voor anderen die meewerken aan deze dienst. Want een kerkdienst wordt weliswaar door heel gewone mensen geleid, maar komt pas werkelijk tot leven door Gods zegen.
Als predikant merk ik dat elke dienst weer sterk. Natuurlijk moet ik goed mijn best doen in voorbereiding en uitvoering, maar ik sta daar niet alleen. Ik wordt omgeven en voel me gedragen door de gemeenteleden. Veel meer nog weet ik me gesteund door God. Het uurtje in de kerk op zondagochtend stijgt voor mij uit boven het alledaagse, boven het gewone. Daar waar we samenzijn is ook God aanwezig, zoals Jezus dat al beloofd heeft; al zijn er maar twee of drie in zijn naam bij elkaar, ook daar is hij in hun midden.
Het consistoriegebed markeert de start van de dienst. Nog onzichtbaar voor de meeste gemeenteleden, maar toch heel belangrijk voor mij en anderen.
In het constistoriegebed wordt ook vaak gebeden voor de kerkgangers. Dat zij de woorden die gesproken worden mogen begrijpen, dat ze goed zijn en goed doen, dan de kerkgangers gesteund, gesterkt en gezegend aan het eind van de dienst weer hun eigen weg mogen gaan. En er kan ook worden gebeden voor wie niet in de gelegenheid is om de dienst te volgen, om welke reden dan ook. In gedachten zijn ook zij verbonden met de gemeente van onze Heer, Jezus Christus, een gemeenschap van alle tijden en alle plaatsen.
Het constistoriegebed is niet voorbehouden aan de kerkenraadsleden en de voorganger. Ieder van ons mag zich in persoonlijk gebed voorbereiden op de dienst. Dat kan al thuis. Op het moment dat je op zondagochtend opstaat, als je ontbijt en wanneer je voorbereidt op de dienst die komen gaat. Dan al mogen we God danken voor de nieuwe dag die we hebben ontvangen uit zijn hand en hem vragen om zijn zegen over de dag, over de dienst.
De eredienst die we houden om God te eren en onszelf geestelijk op te laden voor de week die komt, is met het constistoriegebed nog nauwelijks begonnen. Er volgt nog meer, maar dat moet wachten tot het volgende artikel in Oer de Brêge.
Voor wie niet zolang kan of wil wachten is er gelukkig en gemakkelijke oplossing. Kom zondagochtend naar de kerk. Elke zondag staan de deuren van de kerken open om mensen welkom te heten om samen de eredienst te vieren, in Wommels, in Hidaard en op zoveel meer plekken overal ter wereld.
 
ds. D. Wijmenga
 
terug
 
 
 
 
Kerkdienst

26 juni
tentdienst in Easterein
10 uur
Voorganger: 
ds. D. Wijmenga

M.m.v. Corps Wilhelmina en gitaar

Deze dienst wordt niet opgenomen en is dus niet te volgen via de livestream
De diensten zijn ook te volgen via:
Kerkdienstgemist
 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in It Bynt of in de toren van de Jacobikerk! Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Privacyverklaring

        (klik op de afbeelding)
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.