Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
12+ 12+
de draver rûn troch waar en wyn
en tocht ‘ik ha myn dei
yn foarm en fit, dit wurdt hjoed echt
in supercoole dei
 
syn kânsen wienen best wol goed,
dochs kaam in oar foarby
krekt op dat momint dat hy
neitocht oer de dei
 
wat in pech, wat in misser,
of dochs syn eigen skuld
de snelste draver stie op 2
foar 1 neat as geduld
 
fjouwer jier lang seach er soms
werom op dizze dei
mar net te lang,  want hy witst
ik train en doch wer mei
 
werom sjen is oké, salang
ast mar witst wêrom
om krekt wat te ferbetterjen
mar net om, it och wêrom
 
fansels, hy wol wer knalle
werom nei it begjin
kânsen pakke, seit er sacht
dat is winne fan dysels

Antje van Schepen
 
terug
 
 
 
 
Preek van de Leek

26 maart kerkdienst 
09:30 Jacobitsjerke
Voorganger: 
mevr. S. Poepjes
Organist: Doeke van Wieren
m.m.v. houtblazers en liturgiekoorOok te volgen via:
Kerkdienstgemist
 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in de toren van de Jacobikerk!
Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.