Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
meditatie meditatie
Op het moment van het maken van de kopij voor dit kerkblad mogen we genieten van een paar prachtige voorjaarsdagen. Een strakblauwe hemel en een stralende zon. In de tuin staan ze weer te bloeien de sneeuwklokjes, de krokussen en de narcissen. Ze zijn er weer, tevoorschijn gekomen uit de donkere aarde als een teken van nieuw leven. En wie goed kijkt ziet in de bomen en heesters de eerste knoppen alweer verschijnen. En de vogels fluiten dat het een lieve lust is. Persoonlijk ervaar ik dit ieder jaar weer en ook steeds meer als een wonder in Gods mooie schepping. Het eerste nieuwe leven zo kwetsbaar maar zo kostbaar.

Een nieuw begin … op weg naar Pasen of is het op weg naar Pasen en een nieuw begin … Ik denk beide.
We gaan weer een bijzondere periode tegemoet in de natuur maar ook in het kerkelijk jaar. De tweede woensdag in maart is het Biddag voor gewas en arbeid. Een goede traditie dat we op een doordeweekse avond naar de kerk gaan om te bidden en te vragen om een zegen over gewas en arbeid. Het is geen vanzelfsprekendheid dat alles weer gaat groeien en bloeien om het straks weer te oogsten.

Op de tweede zondag in maart begint de Lijdenstijd of de Veertigdagentijd.
In veel kerken, ook in steeds meer Protestantse kerken, vooraf gegaan door een viering op Aswoensdag, zoals ook hier. Het begin van de vastentijd. Veertig dagen zijn we onderweg en gaan met Jezus door de tijd op weg naar Pasen. Het veertigtal roept de herinnering op aan een hele reeks bijbel verhalen zoals de veertig dagen van de zondvloed (Genesis 7). Het volk trok veertig jaar door de woestijn, tijd van zorg, soberheid en boete (Numeri 13:33, Psalm 95:10). Ezechiël vast veertig dagen om de ongerechtigheid van Israël (Ezechiël 4). Jezus vast en wordt veertig dagen in de woestijn beproefd (Mattheüs 4).

Oorspronkelijk zijn de veertig dagen niet in de eerste plaats een tijd van vasten maar een tijd van concentratie. Vasten kan daaraan dienstbaar zijn.  In deze tijd wil vasten ons weer bepalen bij de waarde van het leven en de dingen. Hoe gaan we om met de schepping? Hoe gaan we om met het lijden in de wereld? Hoe gaan we om met het lijden van Jezus? Op weg naar Pasen brengen we zo de dood en de opstanding van Jezus in verband met het lijden en de bevrijding van heel de schepping.
Er lijkt de laatste jaren een verschuiving plaats te vinden. De concentratie in de weken voor Pasen verschuift van het lijden van Jezus naar het lijden van de mensen van vandaag en naar wat wij voor die mensen kunnen doen. Het is goed om ons ook daarop te concentreren. Maar onze concentratie in de veertigdagentijd dient in de eerste plaats uit te gaan naar het lijden van Jezus omdat daar het hart van het evangelie begint te kloppen. Het gaat om Jezus Christus onze gekruisigde en opgestane Heer! De veertigdagentijd is een periode van bezinning, stilte en verwondering.

Persoonlijk ervaar ik om verschillende redenen de veertigdagentijd als de meest indrukwekkende periode in het kerkelijk jaar. De aloude en voor het oor bekende woorden uit de evangeliën over de lijdensweg van Jezus raken mij steeds dieper in het hart. Verschillende kruiswegstaties in verschillende kerken mocht ik al met studenten, collega’s en gemeenteleden lopen, er bij stil staan en overdenken.  Jezus ging de lijdensweg, want dat was het; lijden aan het leven … Wie kan eigenlijk doorgronden wat dat voor hem geweest moet zijn? Jezus wilde het beste voor zijn navolgers. Hij sprak met hen, at met hen, genas zieken en wekte doden op. Het lijkt erop alsof alles wat Jezus doet voor de mensen, zich tegen Hem keert. Jezus ervaart weerstand, jaloezie en haat in zijn omgeving en Hij wordt verloochent……..
Op weg naar Jeruzalem, op weg naar het kruis ervaart Jezus meer en meer de eenzaamheid en de pijn. Tijdens de veertigdagentijd zingen we liederen die ons emotioneel diep raken. Maar wat doet de lijdensweg die Jezus gegaan is met onszelf? We mogen gedurende de veertigdagentijd uit de tredmolen van het dagelijks bestaan stappen, de stilte zoeken en gaan lopen op de lijdensweg van Jezus.  Nee, we kunnen nooit ervaren wat Hij gevoeld heeft. We kunnen ons er wel op bezinnen en onze eigen levenswijze gaan reflecteren. Samen in gesprek gaan over de vraag wat wij doen in ons geloofsleven met de lijdensweg van Jezus. Waarom moest Jezus lijden en wat betekent dit voor onze levenswijze en het lijden dat ons zelf overkomt.
 We mogen de lijdensweg van Jezus ook zien met het oog op: “Maar op de derde dag zal Hij worden opgewekt uit de dood”.  Het wordt Pasen. Onze tekortkomingen zijn vergeven. De dood en het kwaad zullen nooit en te nimmer het laatste woord hebben. Er is een nieuw begin!
De natuur laat het ons bij wijze van spreken vooraf al zien en horen. En wij zelf … er is voor ons ook een nieuw begin! We mogen het leven met elkaar vieren en ervan genieten. Ik wens u en jou, kinderen, jongeren en ouderen een gezegende veertigdagentijd toe.

Pastor mevr. S. Aardema.

 
terug
 
 
 
 
Kerkdienst

26 juni
tentdienst in Easterein
10 uur
Voorganger: 
ds. D. Wijmenga

M.m.v. Corps Wilhelmina en gitaar

Deze dienst wordt niet opgenomen en is dus niet te volgen via de livestream
De diensten zijn ook te volgen via:
Kerkdienstgemist
 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in It Bynt of in de toren van de Jacobikerk! Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Privacyverklaring

        (klik op de afbeelding)
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.