Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
kerkblad kerkblad
“We verlangen, maar niet naar de kerk”: die zinsnede las ik onlangs in een artikel. Die ene zin kan heel wat gedachten oproepen. Teveel om in één overdenking te beschrijven. Niet voor niets is er zoveel literatuur verschenen over de kerk. Ik heb het nu niet over kerkelijke gebouwen of de kerk als instituut, maar als een gemeenschap van gelovigen die zoeken naar de omgang met God en met elkaar.
Overal horen en lezen we dat de secularisatie hier in Friesland nu ook “toeslaat” gelet op het aantal kerkbezoekers, kerkelijke betrokkenheid en kerken die gesloten worden. Velen hebben een reden en anderen allerlei verklaringen. Het mag ons tot nadenken stemmen.
Zinvoller is het om enige korte gedachten met u te delen over de waarde van kerk-zijn en kerkgang, waarbij het niet mijn intentie is om de kerk te verdedigen tegen allerlei aantijgingen.
We realiseren ons meer en meer dat het een groot voorrecht is dat wij hier in alle vrijheid de zondagse erediensten kunnen bezoeken en door de week daar elkaar mogen ontmoeten tijdens allerlei activiteiten. De kerk heeft namelijk erg veel te bieden als we er voor openstaan, muren in onszelf of tussen de Ander en de medemens en ons afbreken en gezamenlijk verantwoordelijkheid durven dragen.
De kerk heeft een geschiedenis en door de eeuwen heen hebben ouders en grootouders geput uit de Bron. Veel moois is er in al die jaren gecreëerd dat waard is om aandacht voor te hebben of te krijgen. We denken aan alle rituelen binnen de kerk die er zijn om onze gevoelens te begeleiden. Formules die mensen binden en verbinden. De kerk is nog steeds een plaats waar God beleden en beleefd kan worden tijdens verschillende vieringen en andere vormen.
Wie zijn of haar oor goed te luisteren legt hoort bij jongeren en ouderen het verlangen naar een warme en open kerkelijke gemeenschap met aandacht voor elkaar, naar ritualisering, naar levensverdieping als het gaat om levens- en zingevingsvragen.
In lied 280 uit het nieuwe Liedboek staat het zo mooi verwoord: 'Die wie hier schuilen verder leidt tot alles is volbracht'. De kerk als schuilplaats is voor mij een wens die ik graag gerealiseerd zie voor al die zoekende, vragende en 'ontheemde' mensen. Een vindplaats van heelwording waar men zichzelf mag en kan zijn. Daar klinkt het evangelie van geloof en hoop, liefde en doen.
In de kerk mag het geloof en de aanwezigheid van God beleefd en gedeeld worden zondags en vele momenten door de week. Dat wij in het nieuwe kerkelijke seizoen als kerkelijke gemeente bij elkaar mogen schuilen.

Treffend wordt dit weergegeven in een gebed van Harald Overeem in zijn boek 'Om te geloven heb ik de kerk nodig'.
 

Heer van ons leven, Heer van de kerk, ontferm U over ons.
Laat uw kerk een plaats van vergeving zijn,
een plaats waar mensen opleven van genade.
Laat uw kerk een plaats van vrede zijn,
een plaats waar mensen uw rust inademen.
Laat uw kerk een plaats van vrijheid zijn,
een plaats waar mensen elkaar niet de maat nemen.
Laat uw kerk een plaats van vreugde zijn,
een plaats waar mensen blij zijn in U en met elkaar.
Laat uw kerk een plaats van vriendschap zijn,
een plaats waar mensen elkaar van harte vinden.
Laat uw kerk een plaats van vroomheid zijn,
een plaats waar mensen leren leven met U.
Doortrek zo uw kerk met uw Geest,
vorm ons naar de gezindheid van uw Zoon,
en leid ons, hemelse Vader,
naar de plaats waar hemel en aarde eenmaal samenkomen.
Amen.
 

Pastor S. Aardema.
 
terug
 
 
 
 
Kerkdienst

26 juni
tentdienst in Easterein
10 uur
Voorganger: 
ds. D. Wijmenga

M.m.v. Corps Wilhelmina en gitaar

Deze dienst wordt niet opgenomen en is dus niet te volgen via de livestream
De diensten zijn ook te volgen via:
Kerkdienstgemist
 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in It Bynt of in de toren van de Jacobikerk! Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Privacyverklaring

        (klik op de afbeelding)
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.