Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
meditatie meditatie
“En Maria overdacht al de woorden die de engel had gezegd”.
We zijn onderweg in de Adventsweken en op weg naar Kerst. Voor veel mensen een drukke periode omdat er van alles voorbereid en georganiseerd wordt voor en door jong en oud. Onderweg om het éénmaal en eens beslissende gebeuren in de geschiedenis, de geboorte van Jezus te herdenken en te vieren.
Maar wacht eens even... worden we heel vaak niet in beslag genomen door onze gedachten en zorgen hoe we alles weer voor elkaar krijgen voor de feestdagen. Geen tijd om alles eens even rustig te overdenken. En dan maar hopen dat er niet al teveel onverwachtse dingen gebeuren...
Dat overkomt Maria. Ogenschijnlijk kabbelt haar leven rustig voort, uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heet. De rust van Maria wordt danig verstoord. Ineens is daar een engel die haar huis en haar leven binnenkomt met een boodschap. Een engel met een vleugel om Maria heen. Zou zij dat ook zo gevoeld hebben op dat moment?
De woorden die de engel tot haar spreekt zijn indrukwekkend. Maria jij bent uitgekozen voor een bepaalde taak en de Heer is met je. Ze is geraakt door de woorden die gesproken worden door de engel Gabriël. Haar gedachten gaan en haar vragen duikelen over elkaar heen. Wat heeft dit allemaal te betekenen?
De engel helpt haar snel uit de wirwar van vragen. “Wees maar niet bang Maria, God heeft jou uitgekozen en jou zijn gunst gegeven. Wees maar niet bang Maria voor de machten die het leven bedreigen of voor liefdeloosheid van mensen. Je hoeft niet bang te zijn Maria voor wat je te wachten staat. Jij zult een Zoon krijgen en je moet Hem de naam Jezus geven”.
Maria overdenkt de gesproken woorden zo treffend verbeeld door kunstschilder Gepko Roggeveen en ze stelt allerlei vragen: hoe kan dit, wat betekent dit voor mij als persoon, wat zal de reactie van Jozef en de omgeving zijn.  De woorden en houding van Jozef laten geen twijfel toe.
Overdenken, nadenken, even stil gaan zitten, even geen woorden.
“En Maria overdacht al de woorden die de engel had gezegd”.
We zijn onderweg in de Adventsweken en op weg naar Kerst. Voor veel mensen een drukke periode omdat er van alles voorbereid en georganiseerd wordt voor en door jong en oud. Onderweg om het éénmaal en eens beslissende gebeuren in de geschiedenis, de geboorte van Jezus te herdenken en te vieren.
Maar wacht eens even... worden we heel vaak niet in beslag genomen door onze gedachten en zorgen hoe we alles weer voor elkaar krijgen voor de feestdagen. Geen tijd om alles eens even rustig te overdenken. En dan maar hopen dat er niet al teveel onverwachtse dingen gebeuren...
Dat overkomt Maria. Ogenschijnlijk kabbelt haar leven rustig voort, uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heet. De rust van Maria wordt danig verstoord. Ineens is daar een engel die haar huis en haar leven binnenkomt met een boodschap. Een engel met een vleugel om Maria heen. Zou zij dat ook zo gevoeld hebben op dat moment?
De woorden die de engel tot haar spreekt zijn indrukwekkend. Maria jij bent uitgekozen voor een bepaalde taak en de Heer is met je. Ze is geraakt door de woorden die gesproken worden door de engel Gabriël. Haar gedachten gaan en haar vragen duikelen over elkaar heen. Wat heeft dit allemaal te betekenen?
De engel helpt haar snel uit de wirwar van vragen. “Wees maar niet bang Maria, God heeft jou uitgekozen en jou zijn gunst gegeven. Wees maar niet bang Maria voor de machten die het leven bedreigen of voor liefdeloosheid van mensen. Je hoeft niet bang te zijn Maria voor wat je te wachten staat. Jij zult een Zoon krijgen en je moet Hem de naam Jezus geven”.
Maria overdenkt de gesproken woorden zo treffend verbeeld door kunstschilder Gepko Roggeveen en ze stelt allerlei vragen: hoe kan dit, wat betekent dit voor mij als persoon, wat zal de reactie van Jozef en de omgeving zijn.  De woorden en houding van Jozef laten geen twijfel toe.
Overdenken, nadenken, even stil gaan zitten, even geen woorden.
We zien het aan de houding van Maria: gevouwen handen, gesloten ogen en een gesloten mond. In gedachten verzonken, zich afsluitend voor alles wat er in haar omgeving gebeurt. Vertoevend in die andere mystieke wereld voor een ontmoeting met God. Maria overweegt de woorden van de engel om met haar hart te begrijpen wat ze voor haar betekenen.
We komen het vaker in de Bijbel tegen dat Maria alles in haar hart bewaarde en er over nadenkt.  We denken onder andere aan de ontmoeting met de herders. We lezen woorden van bemoediging en belofte. Alles wijst op Gods aanwezigheid bij Maria. Het is een aanwezigheid die voor mensen verborgen is.  In de korte ontmoeting tussen de engel Gabriël en Maria groeit er ook in haar het geheim. Ze heeft de Eeuwige tot de grond van haar bestaan toegelaten! Overdenkend bereidt Maria zich voor op de ontmoeting met Jozef en Elisabeth. En de geboorte van Jezus. Zoals dat toen was, zo is het nu nog. Wie luistert mag het ervaren. In de binnenste stilte wordt de enkeling door Gods geheim aangeraakt. Daar in de binnenste stilte, nadenkend en overdenkend mag het groeien tot het klaar is om geboren te worden. Wie dat ervaren heeft, merkt de daden van God waardoor alles nieuw wordt in een mensenleven... dan gaat het luisteren en overdenken over in de jubelzang zoals Maria deed.
Vol vertrouwen en overgave vervolgt Maria haar weg!

Het jaar 2019 is bijna weer voorbij. De laatste weken van het jaar bepalen ons bij de tijd, maar ook bij wat geweest is het afgelopen jaar.  In het leven van heel veel mensen zijn er gebeurtenissen geweest die het leven  behoorlijk overhoop hebben gehaald. We denken aan het wereldgebeuren, de onrust in ons eigen land door allerlei maatregelen, maar ook wat ons persoonlijk overkomen is. Dan zijn er vragen en zorgen. Die mogen er zijn. We mogen en kunnen ze overdenken. Even ons afsluiten voor alles om ons heen, even stil staan, even geen woorden, alleen maar overdenken. Wat geweest is, mogen we in Gods handen leggen en Hij zal Zich erover ontfermen. Overdenkend zijn er ook al die goede gebeurtenissen in ons leven. Soms teveel om op te noemen. Het zijn ervaringen die ons laten voelen dat God ons steeds weer perspectief geeft in ons leven. God laat dat zien in de geboorte van het Kind in de kribbe. En onze reactie kan niet beter uitgedrukt worden dan met het woord overdenken. We mogen het woord van God bewaren in ons hart, het toetsen aan onze werkelijkheid tot het woord zich aan ons openbaart.
Zo mag het mysterie van Gods liefde in ons leven ons iedere dag dragen.
Zo mogen we net als Maria vol vertrouwen en overgave over de drempel gaan van het oude naar het nieuwe jaar.
Pastor S. Aardema
We zien het aan de houding van Maria: gevouwen handen, gesloten ogen en een gesloten mond. In gedachten verzonken, zich afsluitend voor alles wat er in haar omgeving gebeurt. Vertoevend in die andere mystieke wereld voor een ontmoeting met God. Maria overweegt de woorden van de engel om met haar hart te begrijpen wat ze voor haar betekenen.
We komen het vaker in de Bijbel tegen dat Maria alles in haar hart bewaarde en er over nadenkt.  We denken onder andere aan de ontmoeting met de herders. We lezen woorden van bemoediging en belofte. Alles wijst op Gods aanwezigheid bij Maria. Het is een aanwezigheid die voor mensen verborgen is.  In de korte ontmoeting tussen de engel Gabriël en Maria groeit er ook in haar het geheim. Ze heeft de Eeuwige tot de grond van haar bestaan toegelaten! Overdenkend bereidt Maria zich voor op de ontmoeting met Jozef en Elisabeth. En de geboorte van Jezus. Zoals dat toen was, zo is het nu nog. Wie luistert mag het ervaren. In de binnenste stilte wordt de enkeling door Gods geheim aangeraakt. Daar in de binnenste stilte, nadenkend en overdenkend mag het groeien tot het klaar is om geboren te worden. Wie dat ervaren heeft, merkt de daden van God waardoor alles nieuw wordt in een mensenleven... dan gaat het luisteren en overdenken over in de jubelzang zoals Maria deed.
Vol vertrouwen en overgave vervolgt Maria haar weg!

Het jaar 2019 is bijna weer voorbij. De laatste weken van het jaar bepalen ons bij de tijd, maar ook bij wat geweest is het afgelopen jaar.  In het leven van heel veel mensen zijn er gebeurtenissen geweest die het leven  behoorlijk overhoop hebben gehaald. We denken aan het wereldgebeuren, de onrust in ons eigen land door allerlei maatregelen, maar ook wat ons persoonlijk overkomen is. Dan zijn er vragen en zorgen. Die mogen er zijn. We mogen en kunnen ze overdenken. Even ons afsluiten voor alles om ons heen, even stil staan, even geen woorden, alleen maar overdenken. Wat geweest is, mogen we in Gods handen leggen en Hij zal Zich erover ontfermen. Overdenkend zijn er ook al die goede gebeurtenissen in ons leven. Soms teveel om op te noemen. Het zijn ervaringen die ons laten voelen dat God ons steeds weer perspectief geeft in ons leven. God laat dat zien in de geboorte van het Kind in de kribbe. En onze reactie kan niet beter uitgedrukt worden dan met het woord overdenken. We mogen het woord van God bewaren in ons hart, het toetsen aan onze werkelijkheid tot het woord zich aan ons openbaart.
Zo mag het mysterie van Gods liefde in ons leven ons iedere dag dragen.
Zo mogen we net als Maria vol vertrouwen en overgave over de drempel gaan van het oude naar het nieuwe jaar.
Pastor S. Aardema

 
terug
 
 
 
 
Kerkdienst

14 aug: Kerkdienst
09:30 uur Jacobitsjerke
Voorganger:

Ds. J. Kamerling, Franeker
Organist: Anne Kalkman


Ook te volgen via:
Kerkdienstgemist
 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in It Bynt of in de toren van de Jacobikerk! Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.