Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
contactgegevens ouderlingen : contactgegevens ouderlingen :
Wijkouderlingen:
 
ouderling Wijk 1 : mw. J. Terpstra-van Embden 332507
ouderling Wijk 1 : mw. D. Aardema-van Wieren 06-40323332
ouderling Wijk 2 : dhr. I. en mw. L. Feenstra-Bijlsma, Swingoerd 52 781247
ouderling Wijk 3 : mw. Sj. Nauta-vd Kooi, De Homeie 12 332386
ouderling Wijk 4 : dhr. B. Wijnja, It Stalt 1 333092
ouderling Wijk 5 : vacant  
ouderling Wijk 6 : dhr. J. Bakker, Súdhoeke 1
06-54730069
ouderling Wijk 7 : vacant  
 
 
Jeugdouderlingen:
Wietske Manshanden-Bootsma Freuleleane 17 333940
vacant              
 
wijk 1 indeling wijk 1 indeling
 Wijkindeling  (stand per 1 oktober 2023)

 wijk 1.  Verzorgingshuis Nij Stapert, De Skeakel, De Bining, Terp, 't Noard, appartementen complex S. de Vlasstrjitte 4.. en 6..

 
lees meer »
 
wijk 2 indeling wijk 2 indeling
 Wijkindeling  (stand per 1 oktober 2023)

 wijk 2.   Swingoerd, Klampe, Roede, Saad, Pipegaal en
                 Walperterwei


 
lees meer »
 
wijk 3 indeling wijk 3 indeling
 Wijkindeling  (stand per 1 oktober 2023)

wijk 3.  De Koarte Baan, De Lange Baan, Iisbaan, Tywert, Fyns, Geins,
              Van Sminialeane, appartementen komplex: Boppeslach 
lees meer »
 
wijk 4 indeling wijk 4 indeling
 Wijkindeling  (stand per 1 oktober 2023)

wijk 4.   It Stalt, De Jister, De Homeie, Rolpeal,
               Middenline, De Tsjerne, Hofkamp 
 
lees meer »
 
wijk 5 indeling wijk 5 indeling
 Wijkindeling  (stand per 1 oktober 2023)

wijk 5.   Boppe, Bûtenwei, Perk, Mr. O. Hiemstrastrjitte, Fabrykswei,
               Stuit, Trekwei,
Molewâl, Hottingawei, Suderhaven,
               Ald Hiem, Vicarystrjitte, Dr. S. Stapertstrjitte

 
 
lees meer »
 
wijk 6 indeling wijk 6 indeling
 Wijkindeling  (stand per 1 oktober 2023)

wijk 6.    Kûbaard, Littenserbuorren, Freuleleane, Opslach,
                De Untfangst, Ljurk, Skries,
Keatsebaen,
                Stroek en 't Bosk


 
lees meer »
 
wijk 7 indeling wijk 7 indeling
 Wijkindeling  (stand per 1 oktober 2023)

wijk 7.  Hidaard, Súdhoeke, Slachte
 

 
lees meer »
 
 
 
 
Kerkdienst:
Zondag 23 juni, kerkdienst
09:30 Jacobitsjerke
Voorganger:

ds. Catrinus Corporaal
Organist:
Anne Aardema


 
 
>>>>Kerk-Bynt<<<
Kerk--Bynt
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.