Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
contactgegevens ouderlingen : contactgegevens ouderlingen :

Wijkouderlingen:
 

ouderling Wijk 1 : mv. S Molenmaker, Roede 22 332774
ouderling Wijk 1 : mw. J. Aardema, S.de Vlasstrjitte 4C 333993
ouderling Wijk 2 : mw. W. de Vries-Greidanus, Pipegaal 15               332858
ouderling Wijk 3 : mw. E. Wiersma-Joustra, De Koarte Baan 13 332501
ouderling Wijk 4 : Dhr. B. Wijnja, It Stalt 1 333092
ouderling Wijk 5 : dhr. H. Jellema, A. Joustrastrjitte 1 Easterrein 331464
ouderling Wijk 6 : dhr. E. en mw. F. Malda-Gerbrandij, Hofkamp 57 332050
ouderling Wijk 7 : vacant  
 
 
Jeugdouderlingen:
mw. J. Wagenaar Hofkamp 51 532197
mw. G. Stoffelsma          De Homeie 6 333185

 
wijk 1 indeling wijk 1 indeling

 Wijkindeling  (stand per 1 oktober 2017)

 wijk 1.  Verzorgingshuis Nij Stapert, De Skeakel, De Bining, Terp, 't            Noard, appartementen complex S. de Vlasstrjitte 4.. en 6..

 

lees meer »
 
wijk 2 indeling wijk 2 indeling

 Wijkindeling  (stand per 1 oktober 2017)

 wijk 2.   Swingoerd, Klampe, Roede, Saad, Pipegaal en
                 Walperterwei


 

lees meer »
 
wijk 3 indeling wijk 3 indeling

 Wijkindeling  (stand per 1 oktober 2017)

wijk 3.  Koarte Baan, Lange Baan, IJsbaan, Tywert, Fyns, Geins,
              Van Sminialeane, appartementen  komplex : Boppeslach 

lees meer »
 
wijk 4 indeling wijk 4 indeling

 Wijkindeling  (stand per 1 oktober 2017)

wijk 4.   It Stalt, De Jister, De Homeie, Rolpeal,
               Middenline, De Tsjerne, Hofkamp 
 

lees meer »
 
wijk 5 indeling wijk 5 indeling

 Wijkindeling  (stand per 1 oktober 2017)

wijk 5.   Boppe, Bûtenwei, Perk, Mr. O. Hiemstrastrjitte, Fabrykswei,
               Stuit, Trekwei,
Molewâl, Hottingawei, Suderhaven,
               Ald Hiem, Vicarystrjitte, Dr. S. Stapertstrjitte

 
 

lees meer »
 
wijk 6 indeling wijk 6 indeling

 Wijkindeling  (stand per 1 oktober 2017)

wijk 6.    Kubaard, Littenserbuorren, Freuleleane, Opslach,
                De Untfangst, Ljurk, Skries,
Keatsebaen,
                Stroek en 't Bosk


 

lees meer »
 
wijk 7 indeling wijk 7 indeling

 Wijkindeling  (stand per 1 oktober 2017)

Wijk 7.  Hidaard, Súdhoeke, Slachte, 
 

 

lees meer »
 
 
 
 
kerkdienst 23 september
Bevestiging en losmaking kerkenraadsleden
Bevestiging als ouderling/ kerkelijk werker: mevr. Siemy Aardema

Startdienst
09:30 uur Jacobitsjerke
Voorganger: ds. D. Wijmenga
Organist: Cees Nieboer

 
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
Update vanuit het jeugdwerk

 
Activiteiten "it Bynt"

 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 12.00 uur de koffie voor u klaar!
Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.