Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
Diaconie Diaconie
Wat zijn onze aandachtsvelden  ?
 
De diaconie stelt zichzelf als doel oog te hebben voor de volgende aandachtsvelden :
 
 • Diaconale activiteiten uitvoeren met betrekking tot de Protestantse Gemeente te Wommels en Hidaard. 
 • Signalerende functie voor probleemsituaties op financieel gebied van kerkelijke gemeenteleden of betrekking hebbende op personen in de plaatselijke gemeenschap van Wommels en Hidaard. 
 • Ontwikkelen van nieuwe activiteiten in de kerkelijke gemeente te Wommels - Hidaard. 
 • Onderhouden van contacten met de personen die ondersteuning verlenen aan de diaconie bij de uit te voeren activiteiten. 
 • Werkzaamheden verdeeld over 3 werkgroepen, elk bestaande uit 2 of 3 diakenen. 
 • Ondersteuning van de werkgroep door een aantal gemeenteleden voor het uitvoeren van diverse activiteiten. 
 • Naast de verschillende werkgroepen bestaat het dagelijks bestuur uit: voorzitter, vice voorzitter, secretaris en penningmeester.
Email de diaconie.
 
activiteiten Diaconie activiteiten Diaconie
Activiteiten die door de diaconie  en de werkgroepen worden gedaan:
 • Kledingactie voor Stichting Emmaus
 • Openluchtdienst
 • Boottocht voor iedereen van 55 jaar en ouder.
 • Broodmaaltijd en stamppotmaaltijd
 • Bestellen en bezorgen van kerststukjes bij ouderen.
 • Bestellen en bezorgen van kerstpakketten voor de minima
 • Voorbereiden en verzorgen van de viering van het Heilig Avondmaal
 • Organisatie sobere maaltijd op aswoensdag
 • Organisatie van de viering op Wereldgebedsdag
 
Naast de organisatie van deze activiteiten bekostigd de diaconie ook de bloemen in de kerk.
Ook ondersteunt de diaconie de voedselbank en projecten in Afrika.
 
leden van de Diaconie : leden van de Diaconie :
De leden van de diaconie :
lees meer »
 
bankrekeningen Diaconie bankrekeningen Diaconie
Bankrekening Diakonie :      NL60 Rabo 030.87.64.234 tnv Diakonie Prot . Gem . Wommels/Hidaard
Bankrekening Sibiugroep :   NL21 Rabo 034.06.14.498
 t.n.v. Sibiugroep
Girorekening Kerk in Actie : NL62 INGB 0000000456 t.n.v. Kerkinactie te Utrecht

 
 
 
 
 
Kerkdienst

10 december Viering Heilig Avondmaal
09:00 uur Jacobitsjerke
Voorganger:  Ds. M. Dijkstra
Organist: Anne Aardema
10:15: Thomastsjerke
Voorganger: Ds. M. Dijkstra
Organist: Anne Aardema

Ook te volgen via:
Kerkdienstgemist 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in de toren van de Jacobikerk!
Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.